Valtion taloushallinnon prosessit

Toimivat ja tarkoituksenmukaiset taloushallinnon prosessit luovat omalta osaltaan perustan hyvälle talousjohtamiselle. Tulevaisuuden tavoitteena valtionhallinnossa on edelleen yhtenäistää taloushallinnon toimintatapoja ja työvälineitä. Valtiokonttori vie tätä muutosta eteenpäin erilaisten kehittämishankkeiden avulla.

Valtion taloushallinnon tehtävien toteuttamisessa hyödynnetään palvelukeskus-toimintamallia, jossa talous- ja henkilöstöhallinnon tukitoimintoja tuotetaan keskitetysti valtionhallinnon organisaatioille. Valtionhallinnon talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen Palkeiden asiakkaina on valtaosa valtion kirjanpitoyksiköistä.
 

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon prosessikuvaukset ja -kartta

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon prosessikuvaukset julkaistaan Arkkitehtuuripankissa, joka on Väestörekisterikeskuksen tarjoama julkisen hallinnon yhteinen kokonaisarkkitehtuurin mallinnus- ja julkaisupalvelu. Palvelussa julkaistun aineiston katselu edellyttää toistaiseksi kirjautumista.

Arkkitehtuuripankin sekä sen käyttöoikeuksien hakulomakkeen löydät osoitteesta www.arkkitehtuuripankki.fi.

Taloushallinnon prosessikuvausten ylläpitovastuu on Valtiokonttorilla.

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon prosessikartta > 

 • Valtion yhteisten prosessien vastuunjaot

  Kieku-toimintamallissa noudatetaan kirjanpitoyksiköiden ja palvelukeskuksen välillä yhteisissä perus- ja lisäpalveluissa vastuunjakotaulukoiden mukaista työnjakoa.
 • Prosessien ohjaus ja toteutus

  Valtiokonttori tuottaa kirjanpitoyksiköiden käyttöön koottua tietoa talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien ja toimintatapojen arvioinnin ja kehittämisen tueksi. Tämän osion käyttö edellyttää tunnistautumista.
 • Suunnittelun, ohjauksen ja seurannan tuki

  Prosessialue kattaa suunnitteluasiakirjojen laadinnan, sisäisen budjetoinnin, tunnuslukujen ja mittareiden laadinnan sekä kustannuslaskennan.
 • Hankinnasta maksuun

  Prosessialue kattaa hankintojen suunnittelun ja valmistelun, hankintojen kilpailuttamisen, sopimushallinnan sopimuksen laadinnasta ja tilaamisesta sopimusten seurantaan sekä menojen käsittelyyn, joka sisältää myös maksuunpanon.

  Tutustu prosessiin:

  Hankinnasta maksuun >

 • Tilauksesta perintään

  Prosessialue kattaa tulojen käsittelyn sisältäen myynti- ja hyvityslaskutuksen sekä saatavien valvontaan liittyvät tehtävät.

  Tutustu prosessiin:

  Tilauksesta perintään >

 • Kirjauksesta tilinpäätökseen

  Prosessialue kattaa kirjanpidon seurantakohteiden ylläpidosta tilinpäätökseen sisältäen myös käyttöomaisuuskirjanpidon, vaihto-omaisuuskirjanpidon sekä valtuuksien seurannan.

  Tutustu prosessiin:

  Kirjauksesta tilinpäätökseen >
   

Julkaistu 3.12.2018 klo 7.00 , päivitetty 4.12.2018 klo 11.55
Suomeksi   På svenska   In English

Takaisin sivun alkuun