Suunnittelu ja seuranta

Valtion virastojen ja laitosten sekä ministeriöiden tulostavoitteet ja niiden toteumat julkaistaan Valtion raportointipalvelu Netrassa.

Valtion tulostietojärjestelmä toimii tulostavoite- ja toteutumatietojen valmistelu- ja suunnitteluvälineenä ja se on valtion virastojen ja laitosten käytettävissä. Käyttö ei vaadi virastoilta erillisiä laite- eikä ohjelmistoinvestointeja. Järjestelmässä käsiteltävät tiedot ovat viraston sekä ohjaavan ministeriön sisäistä tietoa, kunnes ne julkaistaan Netrassa. 

Tulostietojärjestelmään kirjaudutaan Valtiokonttorin sähköisten palveluiden yhteisessä osoitteessa https://tunnistus.valtiokonttori.fi.

Asiakirjat

Valtionhallinnon keskeiset tulosohjaukseen, budjetointiin ja raportointiin liittyvät asiakirjat ovat julkisia ja ne löytyvät Netran kautta. Virastoja, laitoksia ja ministeriöitä on velvoitettu julkaisemaan keskeiset asiakirjat viraston omilla www-sivuilla, jotka on linkitetty Netraan.

Hyödylliset linkit

Tuloksellisuusraportointi >
Asiakirjat >
Netra - ohjeita raportointiin >
Kirjaudu tulostietojärjestelmään >

Valtiokonttorin määräys (Dnro VK 540/03/2010)
Suunnittelun ja seurannan asiakirjojen sekä tuloksellisuustietojen julkaiseminen Valtion raportointipalvelussa (Netra) >

Valtion tulostietojärjestelmä – koulutusmateriaali >

Selvitys valtion maksullisesta toiminnasta >

Julkaistu 13.11.2012 klo 18.09 , päivitetty 2.4.2015 klo 13.26
Suomeksi   På svenska

Takaisin sivun alkuun

Anna palautetta

Viesti koskee


Yhteystiedot