Rekrytointi

Valtionhallinnon konsernitoimijoiden työnjakoa ja vastuita selkiytetään. Tähän liittyen osa Valtiokonttorin hoitamista HR-prosessien kehittämiseen ja tukeen liittyvistä tehtävistä siirretään 1.10.2018 mennessä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen (Palkeet) hoidettavaksi. Jatkossa Valtiolle.fi-sivustoon liittyvä materiaali löytyy Palkeitten ulkoisilta sivuilta.

Valtiokonttori ylläpitää ja kehittää valtion rekrytointiprosessia säännösmuutoksia ja virastojen tarpeita vastaavalla tavalla. Keräämme ja välitämme virastoille tietoja hyvistä käytännöistä rekrytoinnissa. Tiedotamme tulevista muutoksista rekrytointia koskeviin säännöksiin ja menettelyihin. Vastaamme rekrytointiprosessin yhtenäisen soveltamisen neuvonnasta ja ohjauksesta.

Valtionhallinnon rekrytointiprosessi

Valtiokonttori on kuvannut yhteistyössä valtiovarainministeriön kanssa valtion rekrytointiprosessin, joka jakaantuu neljään vaiheeseen: tehtäväanalyysi, hakuvaihe, valintavaihe ja perehdyttäminen. Näissä prosessin eri vaiheissa toteutetaan sisäinen liikkuvuus (tehtäväanalyysi) virkajärjestely ja julkinen rekrytointi (hakuvaihe).

Tutustu valtion rekrytointiprosessiin prosessikuvauksen avulla: Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessit >>

Valtiolle.fi -palvelu

Valtiolle.fi-logo

Valtiolle.fi-sivustolla julkaistaan valtion avoimet virat ja tehtävät, jotka virastot ovat ilmoittaneet Valtiolle.fi-rekrytointijärjestelmään. Työnhakijat voivat etsiä avoimia työpaikkoja sivuston hakusivulla. Sivustolle on koottu valtion työnantajaesittelyt sekä tietoa valtiosta työnantajana ja sillä on keskeinen rooli valtion yhtenäisen työnantajakuvan kehittämisessä. Sivustosta vastaa 1.10.2018 alkaen Palkeet.

Valtiolle.fi-rekrytointijärjestelmä tarjoaa valtionhallinnon organisaatioille palvelun, jolla voi hoitaa kaikkiin rekrytointiprosessin vaiheisiin liittyvät tehtävät, kuten ilmoitusten laatimisen, hakemusten käsittelyn ja tiedottamisen. Järjestelmässä voi ilmoittaa julkisen rekrytoinnin, sisäisen liikkuvuuden ja virkajärjestely avoimet tehtävät. Rekrytointijärjestelmästä vastaa Palkeet.

Hyödylliset linkit

Rekrytointijärjestelmä >

Valtiolle.fi >

Valtio työnantajana (VM) >

Yhteystiedot >

Julkaistu 5.11.2015 klo 15.57 , päivitetty 24.9.2018 klo 15.52
Suomeksi   På svenska

Takaisin sivun alkuun