Palkkaus ja palkitseminen

Palkkaus ja palkitseminen -pääprosessi jakaantuu seuraaviin osaprosesseihin: palkkausjärjestelmän ylläpitäminen, palkanlaskenta sekä palkkakirjanpito ja palkkakustannusten jakaminen. Palkanlaskennan osaprosessi sisältää myös palkkiolaskennan.

Palkkausjärjestelmät

Valtiolla on käytössä valtion uudet palkkausjärjestelmät (vpj). Vpj-järjestelmät ovat virastokohtaisia, mutta yhtenäisten yleisten periaatteiden mukaan laadittuja. Järjestelmät perustuvat sopimusalakohtaisiin virka- ja työehtosopimuksiin. Sopimustoiminta kehittää palkkausjärjestelmiä, jotka ovat valtiolla tärkein virastotason kollektiivisopimisen muoto. Valtion keskustason sopimuksilla on keskeinen palkkapolitiikan ja palkkausjärjestelmien kehittämistä suuntaava rooli. Lisäksi virastot osallistuvat palkkausjärjestelmien kehittämiseen.

Lisätietoja valtion palkkauksesta (www.vm.fi)

Palkanlaskenta

Palkanlaskenta kuuluu Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen Palkeiden kirjanpitoyksiköille tuottamien peruspalveluiden piiriin ja valtaosin palkanlaskennan tehtävät hoidetaan palvelukeskuksessa. Palkanlaskennan yksityiskohtaiset prosessikuvaukset on luettavissa täällä >

Hyödylliset linkit ja materiaalia

Hallinnonala-, virasto- ja laitoskohtaiset virka- ja työehtosopimukset (VES-/TES-asiakirjat) Netrassa >
Valtion henkilöstön virka- ja työehdot: Virka- ja työehdot (VM) >
 

Julkaistu 25.11.2015 klo 14.34 , päivitetty 19.12.2017 klo 10.17
Suomeksi   På svenska

Takaisin sivun alkuun