Valtion henkilöstöhallinnon prosessit

Valtionhallinnon konsernitoimijoiden työnjakoa ja vastuita selkiytetään. Tähän liittyen osa Valtiokonttorin hoitamista HR-prosessien kehittämiseen ja tukeen liittyvistä tehtävistä siirretään 1.10.2018 mennessä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen (Palkeet) hoidettavaksi. Jatkossa henkilöstöhallinnon prosessiohjaukseen liittyvä materiaali löytyy Palkeitten ulkoisilta sivuilta.

Valtion henkilöstöhallinnon prosessit tukevat valtion henkilöstöpoliittisten linjausten toteutumista. Toimivat ja tarkoituksenmukaiset henkilöstöhallinnon prosessit luovat omalta osaltaan perustan hyvälle henkilöstöjohtamiselle. Tulevaisuuden tavoitteena valtionhallinnossa on edelleen yhtenäistää henkilöstöhallinnon toimintatapoja ja työvälineitä.

Valtion henkilöstöhallinnon tehtävien toteuttamisessa hyödynnetään palvelukeskus-toimintamallia, jossa talous- ja henkilöstöhallinnon tukitoimintoja tuotetaan keskitetysti valtionhallinnon organisaatioille. Valtionhallinnon talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen Palkeiden asiakkaina on valtaosa valtion kirjanpitoyksiköistä.
 

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon prosessikartta

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon prosessikokonaisuus on kuvattu yhteiseen prosessikarttaan. Osasta prosesseista on saatavilla yksityiskohtaiset kuvaukset täältä >.

HUOM! Avautuvassa ikkunassa ei tarvitse täyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Mikäli niitä pyydetään, tyhjennä selaimen internetasetuksista SSL-tila.

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon prosessikartta (pdf) >

 • Valtion yhteisten prosessien vastuunjaot

  Kieku-toimintamallissa noudatetaan kirjanpitoyksiköiden ja palvelukeskuksen välillä yhteisissä perus- ja lisäpalveluissa vastuunjakotaulukoiden mukaista työnjakoa.
 • Prosessien ohjaus ja toteutus

  Valtiokonttori tuottaa kirjanpitoyksiköiden käyttöön koottua tietoa talous- ja henkilöstöhallinnon prosessien ja toimintatapojen arvioinnin ja kehittämisen tueksi. Tämän osion käyttö edellyttää tunnistautumista.
 • Rekrytointi

  Rekrytointi kattaa tehtäväanalyysin, hakuvaiheen, valintavaiheen ja perehdyttämisen.

  Tutustu prosessiin:

  Rekrytointi >

 • Palkkaus ja palkitseminen

  Palkkaus ja palkitseminen kattaa palkkausjärjestelmän ylläpitämiseen liittyvät tehtävät sekä palkanlaskennan mukaan lukien palkkakirjanpidon ja palkkakustannusten jakamisen.

  Tutustu prosessiin:

  Palkkaus ja palkitseminen >

 • Palvelussuhteen hallinta

  Palvelusuhteen hallinta kattaa organisaatiohallinnan, palvelussuhteen hallinnan, työaikojen hallinnan ja vuosilomien hallinnan.

  Tutustu prosessiin:

  Palvelussuhteen hallinta >

 • Osaamisten ja koulutusten hallinta

  Kieku-toimintamallissa prosessialue kattaa osaamisen arvioinnin, suorituksen johtamisen ja osaamisen kehittämisen (koulutusten hallinta).
 • Matkustus

  Matkustusprosessi kattaa matkahallinnon tehtävät sekä matkasuunnitelmien ja matka- ja kululaskujen käsittelyn.

  Tutustu prosessiin:

  Matkustus >

Julkaistu 8.11.2012 klo 10.39 , päivitetty 24.9.2018 klo 15.49
Suomeksi   På svenska   In English

Takaisin sivun alkuun