Virkajärjestely ja rekrytointi valtiolla

Muutostilanteissa valtiolla jo työskentelevien asemaa on haluttu vahvistaa siten, että muutoksen kohteena olevalla henkilöstöllä on mahdollisuus ilmoittautua virkajärjestelynä täytettäviin tehtäviin, ennen kuin viran julkinen hakuprosessi muuten käynnistetään. Virkajärjestelytehtävät ovat Valtiolle.fi palvelun kautta haettavana seitsemän (7) arkipäivän ajan ennen kuin virka laitetaan julkisen hakuun.

Virkajärjestely mahdollistaa siis viran siirtämisen johonkin muuhun valtion virastoon ilman hakuprosessia, jolloin henkilöä ei nimitetä uuteen virkaan. Muutoksen kohteena olevan henkilön löytäessä uuden työn valtiolla hänet siirretään virassaan uuteen virastoon VirkamL (750/1994) 5§. Virkajärjestely (viran siirtäminen) on joustava, nopea ja taloudellinen tapa rekrytoida valtionhallinnon tuntevaa, osaavaa henkilöstöä. Virkasiirrot on ohjeistettu valtiovarainministeriön asiakirjalla Henkilöstövoimavarojen siirtäminen hallinnonalalta toiselle.

Kun virka siirretään hallinnonalan sisällä, siirron päättää asianomainen ministeriö. Jos taas kyseessä on siirto hallinnonalalta toiselle, siirron tekee valtiovarainministeriö saatuaan ns. luovuttavalta ministeriöltä esityksen. Näissä tapauksissa viransiirtoon ei sisälly palkkausvarojen
siirtämistä.

Käyttäjähallinta on viraston vastuulla eli virkajärjestelyhakija saa käyttöoikeudet virkajärjestelyyn viraston pääkäyttäjän kautta. Viraston vastuulla on varmistaa, että kaikille muutoksen kohteena oleville on aktivoitu käyttöoikeudet. Oikeudet pääkäyttäjältä pyytää yleensä HR-koordinaattori tai esimies.

Kun valtiolle rekrytoidaan uutta henkilöstöä:

  1. Valintatilanteet on käynnistettävä selvittämällä, onko valtionhallinnossa tarjolla tuottavuustoimien vuoksi vapautuvaa henkilöstöä. Ministeriöiden vastuulla on huolehtia siitä, että niiden hallinnonaloilla tehdään nämä selvitykset.
  2. Kaikkien toimintayksiköiden on noudatettava Valtion työmarkkinalaitoksen ohjetta menettelytavoista.
  3. Avoimen viran/tehtävän täyttäminen virkajärjestelyllä on ensisijainen toimintatapa. Avoin paikka on oltava ilmoitettuna haku.valtiolle.fi-järjestelmän virkajärjestelyt-toiminnossa seitsemän työpäivän ajan ennen sen ilmoittamista julkisesti haettavaksi.

Tietoruutu:  Rekrytointi valtiolla

Julkaistu 23.6.2015 klo 13.42 , päivitetty 20.11.2017 klo 16.44
Suomeksi   På svenska

Takaisin sivun alkuun