Muutoshankkeen periaatteet valtionhallinnossa

Muuttuvassa toimintaympäristössä myös julkisen hallinnon on huolehdittava palvelukyvystään. Julkisin varoin tuotettavien palveluiden laatua, sisältöä ja toimintatapoja on tarkasteltava kriittisesti. Usein toiminnan tehokkuutta pyritään parantamaan toimintojen sisältöjä ja resursointia uudelleen arvioimalla.

Valtion yhteistä työnantajapolitiikaa organisaatioiden muutostilanteissa on linjattu Valtioneuvoston periaatepäätöksessä Valtion henkilöstön aseman järjestämisestä organisaation muutostilanteessa. Periaatepäätös muodostaa lähtökohdan muutostilanteiden johtamiselle. Tavoitteena on, että vakinaisen henkilöstön palvelussuhteet voitaisiin turvata muutoksista huolimatta.

Jos henkilöstö on jäämässä irtisanomisuhan alaiseksi, on työnantajan käynnistettävä henkilöstönsä uudelleensijoittumista mahdollistavat tukitoimet. Ensisijaisena tavoitteena on, että henkilö voisi jatkaa työssä, joko oman virastonsa tai muun valtion viraston palveluksessa tai muun työnantajan palveluksessa. Keinoina voivat olla mm. oman ammatillisen osaamisen vahvistaminen tai kouluttautuminen kokonaan uuteen tehtävään.

Valtioneuvoston periaatepäätös ja keskeiset muutosturvaa koskevat asiakirjat on koottu valtiovarainministeriön julkaisuun Muutosturvasäännökset valtionhallinnossa (2013).

Julkaistu 22.6.2015 klo 14.10 , päivitetty 5.8.2015 klo 10.24
Suomeksi   På svenska

Takaisin sivun alkuun