Henkilöstökoordinaattorit ja -verkostot apuna muutoksessa

Yksittäisen viraston henkilöstökoordinaattorin tehtävässä toimiminen on vastuullinen ja usein hieman poikkeuksellinen tehtävä, joka edellyttää hoitajaltaan laajaa valtion työnantajapolitiikan tuntemusta. Valtioneuvoston periaatepäätös henkilöstön aseman järjestämisestä organisaation muutostilanteissa edellyttää toimivaa HR-koordinaattoriverkostoa. HR-koordinaattorit toimivat useimmissa tapauksissa valtakunnallisesti keskusvirastosta. Muutostilanteissa eri hallinnonalojen ja virastojen yhteistyö on usein edellytys onnistuneelle uudelleensijoittamiselle.

Muutos yksittäisessä virastossa on aina poikkeuksellinen tilanne, mutta useat muutokset monissa virastoissa luovat tarpeita valtion yhtenäisen hyvän työnantajapolitiikan toteuttamiselle. Huolimatta siitä, minkä nimisen viraston palveluksessa henkilöstö työskentelee, tulisi heitä kohdella samankaltaisin pelisäännöin samankaltaisissa tilanteissa.

Esimerkiksi henkilön uudelleen sijoittaminen vaatii useiden eri osapuolten yhteistyötä. Verkostomainen toimintatapa on koettu tehokkaaksi tavaksi kehittää, tuottaa ja jakaa hyväksi koettuja toimintatapoja.  Onnistumisen edellytyksenä on verkoston jäsenten keskinäinen luottamus.

Näitä organisaatioiden muutostilanteissa henkilöstökoordinaattoreiden ja esimiesten työtä tukevia verkostoja on organisoitu niin hallinnonaloittain kuin alueellisen toiminnan ja tarpeen perusteella.

Katso video Aktiivisella asenteella. Video on kuvattu Joensuussa järjestetyssä "Osaajia työmarkkinoille” -tapahtumassa vuonna 2012.

Julkaistu 23.6.2015 klo 10.19 , päivitetty 7.2.2018 klo 10.23
Suomeksi   På svenska

Takaisin sivun alkuun