Sisäinen liikkuvuus

Sisäinen liikkuvuus on valtion sähköisen rekrytointijärjestelmän ensimmäinen vaihe. Muut vaiheet ovat virkajärjestely ja julkinen haku. Sisäisen liikkuvuuden vaiheen hyödyntäminen on työnantajavirastoille vapaaehtoista. Valtionhallinnossa liikkuvuus voi tarkoittaa henkilökiertoa organisaation sisällä tai toiseen organisaatioon.

Sisäisen liikkuvuuden vaiheessa voi valtion rekrytointijärjestelmässä

  • hoitaa alle vuoden määräaikaisten virkasuhteiden hakumenettelyn
  • tehdä oman viraston sisäistä virkojen sijoittamista henkilöstösuunnittelun mukaisesti
  • tarjota henkilökiertotehtäviä viraston sisällä tai koko valtionhallinnossa.

Mitä hyötyä henkilökierrosta on?

Valtionhallinnolle:

Henkilökierto ja muut henkilöstön liikkuvuutta edistävät menetelmät tukevat valtionhallinnon strategista uusiutumista, vahvistavat julkishallinnon palvelukykyä ja lisäävät valtionhallinnon houkuttelevuutta työpaikkana.

Organisaatioille:

Syventävät ja monipuolistavat organisaation osaamista sekä tukevat verkostoitumista ja joustavuutta lyhytaikaisissa henkilöstömuutoksissa.

Yksilölle:

Oman osaamisen ja verkostojen vahvistaminen tukevat ammatillista kehittymistä sekä lisäävät motivaatiota ja mahdollisuuksia sijoittua työelämässä.

(Lähde: Valtiovarainministeriö: Valtionhallinnon henkilökierto-opas)

Katso myös:

www.valtiolle.fi

Ohje virantäytössä noudatettavista periaatteista (VM/2659/00.00.00/2014)

Julkaistu 1.4.2016 klo 16.17 , päivitetty 1.4.2016 klo 16.17
Suomeksi   På svenska

Takaisin sivun alkuun