Henkilöstösuunnittelu, sisäinen liikkuvuus ja henkilökierto

Valtionhallinnossa liikkuvuus voi tarkoittaa henkilökiertoa organisaation sisällä tai toiseen organisaatioon. Henkilöstösuunnitelma on johdon ja johtamisen väline, joka mahdollistaa toiminnan hallitun suuntaamisen pitkälläkin aikavälillä. Edellytyksenä on, että johto sitoutuu sen valmisteluun ja toteutukseen samalla vakavuudella kuin muidenkin tulostavoitteiden saavuttamiseen. Huolella tehty henkilöstöresurssien suunnittelu on keino, jolla osaltaan pystytään kokoamaan eri toimijoiden näkökulmat ja tarpeet yhteen.

Henkilökiertopilotti-logo

Ajankohtaista

23.8.2017
Valtiokonttorin teettämän kyselyn mukaan valtionhallinnon henkilökiertoon suhtaudutaan positiivisesti ja asialle toivotaan lisää näkyvyyttä.

Julkaistu 1.4.2016 klo 16.03 , päivitetty 4.4.2016 klo 14.20
Suomeksi   På svenska

Takaisin sivun alkuun