Viestintänäkökulma työhyvinvointiin

Sivustolle on koottu artikkelikokonaisuus aiheesta Viestintä on vuoropuhelua. Artikkelien kirjoittaja on Pirjo Kuisma.

Viestintä on vuoropuhelua

Onnistuneen organisaatiomuutoksen keskeisiä tekijöitä ovat tutkimusten mukaan mahdollisuus osallistua ja saada tukea. Rinnalle nousee osallisuutta vahvistava työyhteisöviestintä, virallinen ja epävirallinen, joka on tiiviisti yhteydessä koettuun työhyvinvointiin.

Johtoryhmien viestintää väitöskirjaansa varten tutkinut Eerika Hedmansanoo työyhteisöviestinnän kytkeytyvän vahvasti organisaatiokulttuuriin, joka rakentuu vuororovaikutuksessa (Uusi Kaiku 3/2015).

Erilaiset johtamistavat ja -käytännöt tulevat näkyväksi ja elävät viestinnän mukana, vaikka ne Hedmanin mukaan voivat toki olla myös keskenään ristiriidassa.

”Kulttuurisia viestinnän haasteita syntyy, mikäli johto sanoo yhtä ja tekee toista”, hän muistuttaa.

Yhteistyö yli osasto- ja tiimirajojen on tärkeä vuorovaikutuskulttuurin kehittymistä. Etenkin henkilöstö- ja viestintäosastojen kannattaa kehittää työyhteisöä yhdessä, yhteisöllisyyden rakentamisessa.

”Viestinnän ja hr:n onnistunut yhteistyö on parhaimmillaan kultakimpale mille tahansa organisaatiolle, sillä yhteistyön myötä ihmisymmärrys ja kehittäminen yhdistyvät laaja-alaiseen, strategiseen toimintaan”, Hedman korostaa.
 

Julkaistu 17.11.2015 klo 12.43 , päivitetty 17.11.2015 klo 15.10


Takaisin sivun alkuun