Varhaisen välittämisen malli

Varhaisesta välittämisestä, aktiivisesta tuesta, puuttumisesta ja puheeksi ottamisestakin.

”Jatkuva välittäminen on hampaiden säännöllinen peseminen, varhainen puuttuminen on reikien paikkaus ja myöhäinen puuttuminen on tekarit.”

Varhainen välittäminen kuvaa työpaikan kokonaisuuden kannalta tilannetta, jossa jokin seikka työpaikalla uhkaa muuttua huonompaan suuntaan joko koko organisaation tasolla, yksittäisessä työyhteisössä tai työyhteisön jonkin jäsenen kohdalla. Käytännössä varhainen puuttuminen on toimintaa, jossa joku havaitsee kyseisen asian, ottaa sen puheeksi ja asialle tehdään jotain ennen kuin tilanne muodostuu vaikeammaksi ratkaista.

Varhaisen välittämisen toimintamalli on osa hyvin toimivan työpaikan kulttuuria, osa välittämistä ja turvaverkkoa. Se toimii parhaiten tilanteessa, jossa vuorovaikutus toimii hyvin ja myönteistä palautetta annetaan ja saadaan riittävästi.

Varhaisesta välittämisestä tuli ajankohtainen aihe 1990-luvun lopussa. Tuolloin valtion työpaikoilla oli varsin paljon tilanteita, joissa jotkut työntekijät syrjäytyivät vähitellen strategian mukaisen työn tekemisestä, ja heidän tilanteensa ajautuivat lopulta varsin heikoiksi. Usein sekä esimies että työkaverit olivat tietoisia tilanteesta, mutta eri syistä asioiden kulkuun puuttuminen tapahtui vasta tilanteessa, jolloin juurikaan mitään ei ollut enää tehtävissä työkyvyn säilyttämiseksi. Kehityskeskustelut olivat harvinaisia, eikä niissä tohdittu puhua kipeistä asioista. Esimiehen varhaiselle puheeksiotolle kaivattiin sellaisia malleja, jotka voitaisiin sopia yhdessä etukäteen ja jotka koskisivat jokaista työyhteisön jäsentä.

Ensimmäinen yksilöä koskeva puheeksiottamisen malli valtioyhteisössä tehtiin yhteistyössä verohallinnon kanssa. Näkökulmaksi valittiin ratkaisukeskeinen lähestymistapa. Edelleen käyttökelpoisessa mallissa käsitellään yksilötason ongelmia ja niiden puheeksiottamista. Mallia täydennettiin myöhemmin työhallinnon kanssa tehdyssä projektissa, jonka lopputuloksena ilmestyi Avoimuutta arkeen -opas. Keskeinen uusi sisältö oli työyhteisön puheeksiottamisen malli.

Vaikka varhainen välittäminen/puuttuminen onkin olennaisinta, huomattiin, että sitä täydentämään tarvitaan opas niitä tilanteita varten, jolloin varhainen puuttuminen on jäänyt tekemättä tai siinä ei ole onnistuttu. Myöhäisen puuttumisen opas Näkyykö punaista? tehtiin eri hallinnonaloja edustavien asiantuntijoiden kanssa yhteistyönä.

Alle on kerätty diasarjoja, jotka esittelevät näitä malleja. Ne ovat vapaasti kaikkien käytettävissä. Toivottavasti niistä on iloa ja hyötyä.

Diasarjat

Välittäminen on puuttumistakin 

Myöhäinen puuttuminen 

Tapausesimerkit 

Koulutuspaketti

Kaiku-kehittäjiä varten on valmistunut koulutuspaketti tilaisuuden järjestämiseksi jatkuvan välittämisen ja varhaisen puuttumisen keinoista. Varhaisen välittämisen malli on ollut toiminnassa jo joitakin vuosia lähes kauttaaltaan valtion virastoissa. Sivusto täydentyy myöhemmin eri työpaikkojen malleista.

Koulutuspaketti Kaiku-kehittäjälle tilaisuuden järjestämiseksi jatkuvasta välittämisestä ja varhaisesta puuttumisesta.

Koulutuspakettiin pääset tästä >

Oppaat

Näkyykö punaista? Opas myöhäiseen puuttumiseen

Avoimuutta arkeen – Varhaisen puuttumisen opas valtion työpaikoille 

Julkaistu 24.2.2014 klo 13.08 , päivitetty 21.7.2015 klo 13.22


Takaisin sivun alkuun