Työterveysyhteistyö

Palveluntuottaja ja työnantaja laativat yhdessä toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelman tulee kattaa työterveyshuollon lakisääteiset ja mahdolliset muut terveydenhuollon palvelut kuten sairaanhoitopalvelut. Toimintasuunnitelmaan kirjataan työterveyshuollon ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden käytön tarve ja toiminta.Myös työterveyshuoltoon liittyvä sisäinen ja ulkoinen yhteistoiminta esimerkiksi työsuojelun, muun terveydenhuollon ja kuntoutuksen kanssa kirjataan toimintasuunnitelmaan.

Työterveyshuollon tulee olla jatkuvaa toimintaa, johon sisältyy työpaikan tarpeiden arviointi, toiminnan suunnittelu, toiminta vaikutusten aikaansaamiseksi, seuranta ja arviointi sekä laadun jatkuva parantaminen. 

Työterveyshuollon toiminta perustuu työperäisten terveysvaarojen ja haittojen arviointiin, jota käytännössä toteutetaan työpaikkaselvityksin. Selvitettäviä haitta- ja vaaratekijöitä ovat fysikaaliset, kemialliset ja biologiset altisteet sekä työn fyysinen ja psyykkinen kuormittavuus, työyhteisön toimivuus, tapaturma- ja väkivaltavaara, työjärjestelyt sekä työympäristöstä ja työntekijän yksilöllisistä ominaisuuksista aiheutuva erityinen sairastumisen vaara.

Työnantajan on ilmoitettava työterveyshuoltoon yli 30 päivää kestävästä sairauspoissaolosta. Työterveysyhteistyön perusta on riittävän tiivis aktiivinen yhteydenpito ja mahdollisimman reaaliaikainen tilannekuva työpaikan terveys- ja työkykytilanteesta.

Valtion virastojen työterveysyhteistyön tehostamiseksi on kehitetty virastojen käyttöön tukimateriaali ”Asiakasvirasto työterveyhteistyössä – tavoitteena vaikuttava asiakastoiminta”, jossa kuvataan  kolme kokonaisuutta ja 10 askelta kohti vaikuttavampaa työterveyshuoltoyhteistyötä asiakasviraston näkökulmasta.

Materiaali on tuotettu työryhmässä, jossa oli edustettuna virastojen työterveysyhteistyön asiantuntijoita sekä valtiovarainministeriö ja Valtiokonttori koordinoivina osapuolina. Materiaali on tarkoitettu virastojen sisäiseen käyttöön tukemaan omaa toimintaa  työterveysyhteistyössä.

Materiaali: Asiakasvirasto työterveysyhteistyössä - tavoitteena vaikuttava asiakastoiminta (pdf) >>

Julkaistu 5.12.2012 klo 9.54 , päivitetty 13.10.2016 klo 11.40
Suomeksi   På svenska

Takaisin sivun alkuun