Työnantajan velvollisuudet ja oikeudet

Työnantaja saa käsitellä työntekijän terveydentilatietoja vain, jos tiedot on kerätty työntekijältä itseltään tai hänen nimenomaisella kirjallisella suostumuksellaan kolmannelta. Kun työntekijä itse toimittaa lääkärintodistuksen työnantajalle, on sen katsottava olevan vapaaehtoinen, tietoinen tahdonilmaisu ja täyttävän samalla  suostumuksen tunnusmerkistön. Työnantajalla on oikeus käsitellä työntekijän terveydentilaa koskevia tietoja vain, jos se on tarpeen sairausajan palkan tai siihen rinnastettavien terveydentilaan liittyvien etuuksien suorittamiseksi tai perustellusta syystä työntekijän työstä poissaolo-oikeuden selvittämiseksi taikka jos työntekijä nimenomaisesti haluaa selvitettävän työkykyisyyttään terveydentilatietojen perusteella.

Julkaistu 5.12.2012 klo 10.20 , päivitetty 5.12.2012 klo 10.20
Suomeksi   På svenska

Takaisin sivun alkuun