Toimenpide-ehdotukset, tietojen antaminen ja ohjaus

Työterveyshuollon tulee selvittää aiemmin mainitut työhön, työympäristöön, työyhteisöön ja työntekijöihin liittyvät seikat siten, että se voi asiantuntijana tehdä aloitteita ja ehdotuksia työnantajalle tai tämän edustajalle:

1) toimenpiteistä ja menettelytavoista työn, työympäristön ja työmenetelmien parantamiseksi ja kehittämiseksi työpaikalla;
2) työntekijään ja eri työntekijäryhmiin kohdistuvista toimenpiteistä terveydentilan seuraamiseksi ja terveyden ja työkyvyn ylläpitämiseksi; sekä
3) työn ja työolosuhteiden kehittämiseksi ja terveysvaarojen ja-haittojen ehkäisemiseksi.

Työterveyshenkilöstön tulee antaa tietoja, neuvontaa ja ohjausta:

1) työterveyshuollon tavoitteista ja sisällöstä toimintaa aloitettaessa ja toiminnan eri vaiheissa;
2) työssä ja työpaikalla esiintyvistä terveysvaaroista ja -haitoista, niiden merkityksestä ja niiltä suojautumisesta sekä ensiapujärjestelyistä;
3) terveellisistä ja turvallisista työmenetelmistä työtä aloitettaessa ja tarvittaessa työn kestäessä;
4) ammattitaudeista ja työtapaturmista sekä niiden ehkäisystä;
5) muusta työhön liittyvästä sairastavuudesta;
6) työn, työympäristön ja työyhteisön parantamisesta sekä työntekijän terveyden ja työkyvyn ylläpitämisestä ja edistämisestä työuran eri vaiheissa;
7) päihteiden väärinkäytön ehkäisystä sekä päihdeongelmaisten varhaisesta tunnistamisesta sekä hoidosta ja hoitoon ohjaamisesta;
8) työmenetelmiin, työjärjestelyihin ja työaikoihin sekä työpaikan olosuhteisiin ja niiden muutoksiin liittyvistä terveysvaaroista ja -haitoista ja niiden hallinnasta;
9) työhön liittyvän fyysisen ja henkisen väkivallan ehkäisemisestä ja hallinnasta;
10) työttömyyden uhatessa.

Julkaistu 5.12.2012 klo 10.05 , päivitetty 5.12.2012 klo 10.05
Suomeksi   På svenska

Takaisin sivun alkuun