Riskienhallinta

Riskienhallinta on systemaattista ja tavoitteellista toimintaa, jolla tuetaan organisaation johtamista ja kehittymistä. Usein sanaa riski käytetään uhka-sanan synonyyminä, mutta pohjimmiltaan riski voi olla yhtä hyvin positiivinen asia, mahdollisuus saada hyötyä jollain toimenpiteellä. Riskienhallinnan tarkoituksena on löytää organisaation kilpailukykyyn ja tuloksellisuuteen ja henkilöstön hyvinvointiin vaikuttavat tekijät. Riskianalyysin perusteella saadaan selville ne tasapainotetut toimet, joilla tulevaisuuden uhkia ja mahdollisuuksia hallitaan.

Riskienhallintaan sisältyvät toimintakulttuuri, prosessit ja rakenteet, jotka edesauttavat mahdollisuuksien toteutumista ja joiden avulla hallitaan haitallisia tapahtumia. Riskienhallinta on parhaimmillaan työyhteisön yhteistoimintaa, jolla näkökulmat saadaan esille monipuolisesti.

Julkaistu 8.11.2012 klo 10.33 , päivitetty 14.3.2013 klo 10.15
Suomeksi   På svenska

Takaisin sivun alkuun