Miksi työhyvinvointia?

Valtion henkilöstöpolitiikka linjaa valtiotyöyhteisöjen toimintatavan peruskiviksi

 • arvolähtöisyyden ja eettisyyden
 • kilpailukykyisyyden ja osaamisen
 • ammattimaisen johtamisen ja
 • työyhteisön toimivuuden

Se korostaa hyvin hoidettua henkilöstöpolitiikkaa ja hyvää johtamista julkisen hallinnon vaikuttavuuden, tuloksellisuuden, palvelukyvyn ja kansallisen kilpailukyvyn edellytyksenä.

Henkilöstöpolitiikan linjausten mukaan esimieheltä odotetaan

 • luottamuksellista yhteistyötä ja vuorovaikutusta
 • henkilöstön tietojen ja taitojen kehittämistä
 • työilmapiirin rakentamista
 • jokaisen työntekijän hyvinvoinnista ja työkyvystä huolehtimista
 • henkilöstön kannustamista

Työntekijältä vastaavasti odotetaan:

 • vastuuta työyhteisöstään
 • vastuuta omasta työpanoksestaan
 • vastuuta itsensä kehittämisestä
 • työntekijöillä mahdollisuus vaikuttaa

Muuttunut työn luonne

Työn luonne on muuttunut. Sille on luonteenomaista

 • tietotyö, joka lisää henkisiä paineita, mutta tarvitsee hyvinvoivat ja motivoituneet aivot
 • vaatimus kyetä uudistumaan ja innovoimaan
 • tasapainoitettu johtamismalli
 • säästöt ja tehostuminen

Työhyvinvointi on yhteiskuntavastuullisuutta

Työhyvinvointi on myös keskeinen kestävän kehityksen ja yhteiskuntavastuun tekijä. Sille, joka katsoo, että työ on ennen kaikkea ihmisiä – niin asiakkaita, ympäröivää yhteiskuntaa kuin tekijöitäkin – varten eikä yksipuolisesti korosta ihmisiä tuotantotekijöinä, tulisi työhyvinvointiin panostamisen olla itsestäänselvyys.

Eri-ikäisten työntekijöiden hyvinvointiin liittyvät kysymykset ovat kilpailutekijöitä, jotka kytkeytyvät organisaatioiden pitkän ajan kannattavuuteen. Lyhytjänteisellä tai poukkoilevalla henkilöstöpolitiikalla menetetään se yhteinen perusta, jonka varassa henkilöstöä voidaan yhteistoiminnallisesti kehittää.

Myös useat lait säätävät työhyvinvointiin liittyviä asioita työpaikoilla:

Julkaistu 8.11.2012 klo 10.32 , päivitetty 10.11.2015 klo 11.06
Suomeksi   På svenska   In English

Takaisin sivun alkuun