Kaiku-kehittäjäkoulutus esimiehille ja asiantuntijoille, kurssi 32  (20.4.2017)

Kaiku

Kaiku-kehittäjäkoulutus valmentaa esimiehiä ja kehittämisasiantuntijoita työhyvinvointia tukevan toiminnan edistäjiksi ja koordinoijiksi valtion työpaikoille. Tavoitteena on vakiinnuttaa työhyvinvointinäkökulma osaksi valtion organisaatioiden johtamista ja työyhteisöjen arkea. Koulutus on osa valtion virastoille suunnattua Kaiku-palvelua, jolla tuetaan työhyvinvointia valtion työpaikoilla. Koulutus toteutetaan Valtiokonttorin Kaiku-työhyvinvointipalveluiden ja HAUS kehittämiskeskus Oy:n yhteistyönä. Tähän mennessä yli 600 Kaiku-kehittäjää on valmistunut ohjelmasta.

Koulutus vastaa laajuudeltaan 7,5 opintopistettä. Se sisältää kahden päivän internaattijakson, viisi lähiopetuspäivää Helsingissä ja työskentelyä oman organisaation työhyvinvoinnin kumppanuusverkoston kanssa.

Osallistujat vahvistavat opiskeluprosessin aikana työhyvinvoinnin kehittämisosaamistaan perehtymällä

  • työhyvinvoinnin keskeisiin käsitteisiin ja sisältöihin,
  • organisaation strategiaan ja toiminnan luonteeseen linkitettyyn työhyvinvointityöhön,
  • systeemiseen ja ratkaisukeskeiseen kehittämisotteeseen,
  • osallistavan ja fasilitoivan kehittämisprosessin ja -työkalujen hallintaan sekä
  • omaan kehittäjärooliin.

Oleellinen osa koulutusta on verkostoituminen muiden kaiku-kehittäjien ja -kehittäjiksi opiskelevien kanssa. Koulutuksen aikana osallistujat suunnittelevat ja toteuttavat omaan organisaatioon liittyviä kehittämistehtäviä. Jokainen laatii joko työhyvinvointihankkeen, -suunnitelman tai muun työsuunnitelman yhdessä oman organisaationsa työhyvinvoinnin kumppanuusverkoston kanssa, järjestää tapaamisen organisaationsa ylimmän johdon kanssa sekä toteuttaa työhyvinvoinnin kehittämiseen liittyvän esimiestilaisuuden. Osallistujat myös hankkivat itselleen jo valmistuneista kaiku-kehittäjistä kummin keskustelukumppanikseen.

Kaiku-kehittäjäkurssin 32 kurssipäivät ovat:

  1. jakso: 6.-7.9.2017 (internaatti)
  2. jakso: 7.-8.11.2017
  3. jakso: 10.-11.1.2018
  4. jakso: 15.3.2018

Muut tarkastettavat tiedot ja liite löytyvät Hausin sivujen kautta >

Koulutusryhmään otetaan enintään 25 esimiestä tai kehittämisasiantuntijaa, jotka heidän oma organisaationsa on valtuuttanut työhyvinvoinnin kehittäjiksi. Lähettäessään edustajansa Kaikukehittäjäkoulutukseen organisaatio samalla turvaa valmistuneelle Kaiku-kehittäjälleen toimintaedellytykset ja resurssit työskennellä kyseisessä roolissa menestyksellisesti.

On tärkeää, että kurssista kiinnostunut henkilö neuvottelee jo ennen koulutukseen hakeutumista oman organisaationsa johdon kanssa työhyvinvoinnin kumppanuusverkoston kokoonpanosta, työtehtävien liittymisestä työhyvinvoinnin edistämiseen sekä ajasta, jonka voi käyttää työhyvinvointityöhön.

Koulutuksen hinta on 1 450 euroa + alv. Lisäksi osallistujat maksavat internaattijakson matka-, majoitus- ja täysihoitokustannukset. Lähettävä organisaatio huolehtii lisäksi mahdollisista Helsingin jaksojen matka-, majoitus- ja ateriakustannuksista.

Hakemukset pyydämme 21.8.2017 mennessä osoitteeseen HAUS, Matleena Nurmiainen, PL 101, 00331 Helsinki.

Lisätietoja antavat Liisa Virolainen, Kaiku-palvelut, liisa.virolainen@valtiokonttori.fi, puh. 050-405 8275 ja Johanna Snellman, HAUS, johanna.snellman@haus.fi, puh. 0207 180249.

Kaiku-kehittäjäkoulutus, kurssin 32 rakenne:

Kaiku-kehittäjäkoulutus, kurssi 32

Kohderyhmä: Virastot ja laitokset
Ydinprosessi: Henkilöstöjohtamisen tukeminen
Julkaistu 20.4.2017 klo 10.07 , päivitetty 20.4.2017 klo 14.55

Takaisin sivun alkuun