Työhyvinvointi

Osaavat ja motivoituneet työntekijät ovat tietointensiivisen organisaation tärkein resurssi ja tuloksentekijä. Mielekäs, merkityksellinen työ, sujuvat työskentelyolosuhteet ja avoin ja oikeudenmukainen kulttuuri ovat keskeisiä motivaatiotekijöitä. Ne sekä osaamisen ja kohtuullisten haasteiden kautta saatava hallinnan tunne ovat myös työhyvinvoinnin kokemuksen ytimessä.

Valtiokonttorissa on tuettu valtion virastojen ja laitosten työhyvinvointityötä jo 1980-luvulta lähtien ensin varhaiskuntoutuksen ja v. 2002 alkaen Kaiku-työhyvinvointipalveluiden nimellä. Toiminnan tavoitteena on vakiinnuttaa työhyvinvointitoiminta osaksi johtamista ja työpaikan arkea siten, että:

  • jokainen valtiotyöyhteisön jäsen tietää tehtävänsä ja sille asetetut tavoitteet ja sen miten tavoitteiden saavuttamista mitataan
  • jokainen työyhteisön jäsen osaa sijoittaa oman tehtävänsä organisaatioiden tavoitteisiin ja palvelutehtävään
  • jokainen työyhteisön jäsen saa riittävästi tukea työnsä tekemiseen ja kokee itsensä ja työnsä arvostetuksi
  • jokaisen osaamista, kokemuksia ja vahvuuksia hyödynnetään ja jaetaan sekä osaamista kehitetään ja resursoidaan suunnitelmallisesti, järkevästi ja kohtuullisesti
  • jokaisen jaksamisesta pidetään huolta
  • työtä, työpaikkaa, toimintamenetelmiä ja tavoitteita pohditaan ja kehitetään yhdessä
  • jokainen esimies huolehtii siitä, että hänen yksikkönsä/tiiminsä jäsenillä on kohtuulliset edellytykset työnsä hyvään suorittamiseen.

Tehtäväkenttämme on työyhteisökeskeinen. Painotamme työyhteisön ja esimiestyön strategiaan liittyvää pitkäjänteistä kehittämistoimintaa. Tavoitteena on, että työhyvinvointitoiminta on valtionhallinnossa sidottu pysyväksi osaksi henkilöstöstrategioita ja tulosohjausta ja sille asetetaan konkreettisia tavoitteita ja sen kehittymistä myös arvioidaan.

Suurten ikäluokkien jaksaminen aktiivisina työelämässä on tänä päivänä keskeinen puheenaihe, mutta kyse on pitkällä aikavälillä ennen kaikkea sellaisten arvojen, asenteiden ja olosuhteiden luomisesta, että jokainen pystyy ja on motivoitunut antamaan panoksensa työelämässä aina varsinaiseen eläkeikään asti.

Kaikki hyvin työssä? -kysely

Valtiokonttorin Kaikki hyvin työssä? -tutkimus kartoittaa valtion työntekijöiden työoloja. Tutkimus toteutetaan kahden vuoden välein. Tutkimus on toteutettu vuodesta 2000 alkaen. Lue lisää kyselystä täältä >

Kaikki hyvin työssä 2014? – koko valtio (pdf) >

Julkaistu 8.11.2012 klo 10.30 , päivitetty 18.3.2016 klo 14.57
Suomeksi   På svenska   In English

Takaisin sivun alkuun