Kaiku-konsultointi ja hankerahoitus

Konsultointi on yksi Kaiku-työhyvinvointipalveluiden virastoille ja laitoksille tarjoamista palveluista. Sen tavoitteena on tukea viraston johtoa, Kaiku-kehittäjää ja muita työhyvinvointitoimijoita löytämään uusia näkökulmia työyhteisönsä kehittämiseen, tekemään tilannearvioita sekä suunnittelemaan ja pohtimaan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Konsultin tehtävä on auttaa asiakasta havaitsemaan, ymmärtämään ja ohjaamaan erilaisia työympäristönsä prosesseja.

Konsultointimme on lyhytkestoista. Se pohjaa aina asiakkaan aloitteeseen ja on hänen vastuullaan. Perusedellytyksenä on asiakkaan halu tutkia omaa toimintaansa ja kehittää sitä. Rakentava prosessi käynnistyy esimerkiksi organisaation päätettyä muuttaa toimintatapojaan työhyvinvointia edistäviksi.

Koulutuksissa ja varsinaisissa kehittämisprosesseissa johdon apuna on viraston oma Kaiku-kehittäjä.

Kaiku-työelämän kehittämisraha

Kaiku-työelämän kehittämisraha on harkinnanvarainen kehittämisraha, jolla tuetaan valtion virastoja ja laitoksia työhyvinvointi-  ja työsuojeluhankkeiden toteuttamiseksi. Rahoitusta haetaan Valtiokonttorista. Luonteeltaan se on osarahoitusmuoto. Raha on kaksivuotinen siirtomääräraha ja sitä voi hakea jatkuvasti. Tuen saaminen edellyttää, että tulossopimuksessa on asetettu työelämän kehittämiselle tavoitteet, joita tulkitaan suhteessa tavoitteeseen ja kulloiseenkin tilanteeseen tulosraportoinnissa.

Lue lisää: Kaiku-työelämän kehittämisraha >

Lue lisää: Kaiku-hankkeet >

Julkaistu 17.12.2012 klo 18.04 , päivitetty 3.8.2015 klo 12.30
Suomeksi   På svenska

Takaisin sivun alkuun