Kaiku-hankkeet

Hakusanat


Hankkeen tila
Aktiivinen
Päättynyt

Asiasanat
Lisää tai poista valintoja

Hallinnonala ja virasto
Lisää tai poista valintoja

 
Poliisihallitus
1.3.2011 - 31.3.2012
Kehittämishankkeen tavoitteena oli selkiyttää Poliisihallituksen johtoryhmän merkitystä ja roolia suhteessa johtamisjärjestelmän muihin osiin ja elimiin. Toisena tavoitteena oli vahvistaa Poliisihal...
Asiasanat: johtaminen
Työ- ja elinkeinoministeriö
1.2.2011 - 31.6.2011
TEM-konsernin Tulevaisuuden työelämä 2015 -hankkeen tavoitteena oli tunnistaa työelämän ja työssä toimimisen muutostarpeita ministeriössä ja konsernissa muutaman vuoden aikajänteellä. Tavoitteena ol...
Asiasanat: etätyö, johtaminen, kulttuurinmuutos, työtavat, työyhteisö
Maavoimat
1.1.2011 - 31.12.2012
Maavoimien esikunta ja maavoimien hallintoyksiköt toteuttivat työhyvinvoinnin kehittämis- ja jalkauttamishankkeen vuosina 2008-2012. Hankkeen tavoitteena oli henkilöstövoimavarojen hallintaan ja suu...
Asiasanat: itsearviointi, organisaatiomuutos, työhyvinvointi
Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
1.1.2011 - 31.12.2012
Hämeen ELY-keskuksessa kehitetään yhteistä ELY-indentiteettiä tarinallisen menetelmän avulla.
Asiasanat: taidelähtöiset menetelmät, työyhteisö
Ulkoasiainministeriö
1.1.2011 - 31.5.2011
Ajankäytönhallintahankkeella olemme pyrkineet kehittämään virkamiesten kykyä suunnitella ja priorisoida omaan työhönsä liittyviä tehtäviä ja tätä kautta tukea virkamiesten työssä jaksamista ja henkilö...
Asiasanat: työtavat
Pyhäselän vankila
1.1.2011 - 31.5.2011
Pyhäselän vankilassa toteutettiin Kaiku-rahan puitteissa esimiehille suunnattu työhyvinvointihanke kevään 2011 aikana. Hankkeen nimissä järjestettiin esimiestyönohjausta sekä kehitettiin sen jälkeen...
Asiasanat: esimiestyö, työhyvinvointi, työnohjaus