Kaiku-hankkeet

Hakusanat


Hankkeen tila
Aktiivinen
Päättynyt

Asiasanat
Lisää tai poista valintoja

Hallinnonala ja virasto
Lisää tai poista valintoja

 
Edellinen
1
2
3
4
5
6
7
...
43
Seuraava
Opetushallitus
1.5.2018 - 30.11.2019
Hankkeen tavoitteena löytää keinoja yksilöiden ja työyhteisön tukemiseen nopeasti muuttuvassa ja kompleksisessa toimintaympäristössä.  Hankkeen lähtökohtana on pohtia, mitä varhainen välittämine...
Asiasanat: esimiestyö, johtaminen, kulttuurinmuutos, mallin kehittäminen, työhyvinvointi, varhainen tuki, vuorovaikutus
Valtiokonttori
1.9.2018 - 30.11.2019
Kaiku-kehittäjien alueellisen verkostoitumisen ja työyhteisöjen, virastojen ja hallinnonalojen keskinäisen yhteistyön kehittämisen tueksi. Kaiku-kehittäjät ovat kokoontuneet Tampereella yhteiseen t...
Asiasanat: muutosvalmiudet, osaamisen kehittäminen, työhyvinvointi, työnohjaus, verkostot
Valtiokonttori
15.9.2018 - 21.12.2018
Jatkuva, alati kiihtyvä muutos ja kytkekytyneempi ympäristömme vaatii niin kehittäjiltä kuin esimiehiltä uusia taitoja. Vaikka Kaiku-kehittäjäkoulutuksessa käytetäänkin nykymuodossaan paljon erilaisi...
Asiasanat: muutosvalmiudet, osaamisen kehittäminen, työhyvinvointi, työnohjaus, verkostot
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus
11.4.2018 - 28.2.2019
Hanke toteutettiin kahdessa kokonaisuudessa. Keväällä 2018 ensimmäisen neljän (4) henkilön osalta ja toinen kokonaisuus syksyllä 2018 neljän (4) henkilön osalta. Tämän lisäksi pilotissa oli mukana yk...
Asiasanat: esimiestyö, johtaminen, mallin kehittäminen, muutosvalmiudet, tietotyö, työhyvinvointi, työnohjaus
Poliisihallitus
1.1.2018 - 30.11.2019
Kohti valmentavaa ihmisten johtamista- kehittämishankkeen tavoitteena on selkiyttää esimisroolia, tuottaa esimiehille tukea ja työkaluja esimiestyöhön, luoda yhteistä käsitystä hyvän johtamisen tasos...
Asiasanat: esimiestyö, johtaminen, osaamisen kehittäminen, työhyvinvointi, työtavat
Luonnonvarakeskus
1.4.2018 - 30.11.2019
Vuoden 2018 alusta Luken organisaatiorakennetta muutettiin tukemaan Luken uudistetun strategian toimeenpanoa. Osana tätä muutosta tutkimusta tukevasta, aineistopalvelusta vastaavasta henkilöstöstä mu...
Asiasanat: muutosvalmiudet, osaamisen kehittäminen, työhyvinvointi, työtavat