Kaiku-hankkeet

Hakusanat


Hankkeen tila
Aktiivinen
Päättynyt

Asiasanat
Lisää tai poista valintoja

Hallinnonala ja virasto
Lisää tai poista valintoja

 
Edellinen
1
2
3
4
5
6
7
...
41
Seuraava
Hämeen poliisilaitos
27.4.2018 - 31.10.2019
Rikospoliisin tutkinnanjohtajille ja ryhmänjohtajille järjestetään työpajoja päivittäiseen tutkinnanjohtamiseen sekä esimiestyöhön liittyen. Ves-työpajassa pohdimme käytännön esimerkein jokapäiväisiä...
Asiasanat: esimiestyö, osallistaminen, työnohjaus, valmennus, vuorovaikutus
Itä-Uudenmaan poliisilaitos
2.5.2018 - 31.7.2019
HR:n rooli tulee muuttumaan valtio- ja virastotasolla lähitulevaisuudessa (mm. Valtiokonttorin Yhteinen sävel -selvitys), minkä vuoksi Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen henkilöstöyksikköön kohdistuu mer...
Asiasanat: mallin kehittäminen, muutos, muutosvalmiudet, osallistaminen, työhyvinvointi, työnohjaus, työtavat, työyhteisö
Poliisihallitus
1.9.2017 - 30.11.2018
Poliisihallituksessa toteutettiin henkilöstöbarometri syksyllä 2015. Tulosten perusteella laadittiin HB-kehittämissuunnitelma, jonka kehittämiskohteita vuosina 2016-2018 ovat työyhteisötaidot, t...
Asiasanat: esimiestyö, johtaminen, mallin kehittäminen, osaamisen kehittäminen, valmennus
Länsi-Uudenmaan poliisilaitos
1.1.2018 - 30.11.2018
Lapsiin kohdistuneiden seksuaali- ja pahoinpitelyrikosten esitutkinta (ns. lapsirikostutkinta) on vaativaa rikostutkintaa. Rikosasioiden käsittely ja asianosaisten kohtaaminen kuormittavat henkisesti...
Asiasanat: psykososiaalinen kuormitus, työhyvinvointi, työnohjaus, työssäjaksaminen
KEHA-keskus
1.1.2017 - 30.11.2018
Tämä on jatkoa jo toteutetulle muustosvalmennukselle, jossa käynnistimme eteläisen alueen työsuojelutoimijoiden verkostoitumisen. Saavutettu hyötyjä: työsuojelutoimijat oppivat toisiltaan, työsuojelu...
Asiasanat: monipaikkainen organisaatio, organisaatiomuutos, valmennus, verkostot, vuorovaikutus
Kansallisarkisto
1.9.2017 - 30.11.2018
Kansallisarkistossa toteutettiin vuoden 2017 alussa merkittävä organisaatiomuutos, jossa itsenäiset maakunta-arkistot ja Kansallisarkisto yhdistyivät valtakunnallisesti toimivaksi Kansallisarkistoksi...
Asiasanat: kulttuurinmuutos, työhyvinvointi, työtavat