Kaiku-hankkeet

Hakusanat


Hankkeen tila
Aktiivinen
Päättynyt

Asiasanat
Lisää tai poista valintoja

Hallinnonala ja virasto
Lisää tai poista valintoja

 
Edellinen
1
2
3
4
5
6
...
43
Seuraava
Business Finland
1.5.2018 - 30.4.2019
Työterveysriski on noussut esille terveystarkastusprosessissa. Muutostilanteessa ikääntyneemmän henkilöstön työterveyden vahvistaminen ja kyselyn vastausten analyysiin pohjautuen työkyvyn tukemi...
Asiasanat: organisaatiomuutos, työhyvinvointi, työssäjaksaminen, työterveys
Itä-Suomen poliisilaitos
1.10.2018 - 30.11.2019
Kehittämishanke kytkeytyy Itä-Suomen poliisilaitoksen poliisipalvelut -linjalla käynnistyvään organisaatiomuutokseen, joka koskee suurinta osaa koko laitoksen henkilöstöstä. Hanke aiotaan integroida ...
Asiasanat: muutosvalmiudet, organisaatiomuutos, osallistaminen, työhyvinvointi
Suomen Akatemia
1.9.2018 - 30.11.2019
Hanke kytkeytyy Akatemian toimintaympäristön ja työn muutoksiin sekä 1.8.2018 toteutettavaan organisaatiouudistukseen. Uudistukset nostavat keskeisiin rooleihin oppimisen, osaamisen ja muutoskyvyn se...
Asiasanat: muutos, osaamisen kehittäminen, työhyvinvointi, työtavat
Mikkelin vankila
1.9.2018 - 30.11.2019
Mikkelin vankilan lisäuudisrakennus (kevät 2012) tuplasi vankilan koon ja vanhan osan peruskorjaus (alkuvuosi 2016) toi puitteet lopullisesti nykyaikaan. Samalla työtapojen kehittämisen tarve kävi il...
Asiasanat: esimiestyö, johtaminen, kulttuurinmuutos, muutosvalmiudet, työhyvinvointi, työtavat, vuorovaikutus
Oikeusministeriö
19.6.2018 - 31.3.2019
Oikeusministeriön hallinnonalalla on keskusteltu osaamisen johtamisen ja henkilöstösuunnittelun tärkeydestä ja hallinnonalalle on laadittu jonkin verran tukimateriaalia henkilöstösuunnitelmien laatim...
Asiasanat: johtaminen, mallin kehittäminen, valmennus
Helsingin poliisilaitos
1.9.2018 - 30.11.2019
Kehittämishanke perustuu Helsingin poliisilaitoksen strategiaan 2020, jossa yhdeksi kehittämisalueeksi on määritelty Kyky reagoida. Kehittämisalueeseen sisältyvät toiminnan ja kehittämisen painopiste...
Asiasanat: työtavat, työyhteisö, valmennus