Kaiku-hankkeet

Hakusanat


Hankkeen tila
Aktiivinen
Päättynyt

Asiasanat
Lisää tai poista valintoja

Hallinnonala ja virasto
Lisää tai poista valintoja

 
Edellinen
1
2
3
4
5
6
...
41
Seuraava
Luonnonvarakeskus
1.4.2018 - 30.11.2019
Vuoden 2018 alusta Luken organisaatiorakennetta muutettiin tukemaan Luken uudistetun strategian toimeenpanoa. Osana tätä muutosta tutkimusta tukevasta, aineistopalvelusta vastaavasta henkilöstöstä mu...
Asiasanat: muutosvalmiudet, osaamisen kehittäminen, työhyvinvointi, työtavat
Luonnonvarakeskus
1.10.2017 - 30.6.2018
Fuusion jälkeen työyhteisöjen hyvinvointi on virastossamme jäänyt uuden viraston rakentamisen ja kokonaiskehittämisen jalkoihin ja vuoden 2017 syksyn aikana on tullut esiin useampia työyhteisöjä jois...
Asiasanat: kulttuurinmuutos, muutosvalmiudet, organisaatiomuutos, työhyvinvointi
Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri
11.5.2018 - 31.3.2019
Oikeusaputoimistoissa hoidettavien turvapaikka-asioiden lukumäärä on noussut moninkertaiseksi. Projekti alkanut 2017, mutta toimintaan on tullut mukaan uusia henkilöitä ja negatiivisten turvapaikkapä...
Asiasanat: kulttuurinmuutos, muutosvalmiudet, työhyvinvointi
Oikeusministeriö
1.5.2018 - 31.5.2019
Oikeusministeriön työtyytyväisyystuloksissa on nähtävissä käytettävän työajan sekä töiden epäsuhdan kokemusta sekä työn epätasaisen jakautumisen kokemuksia. Hanke auttaa yksilöitä, työyhteisöjä sekä ...
Asiasanat: muutosvalmiudet, työhyvinvointi, työssäjaksaminen, työtavat, uudet työvälineet
Ulkoasiainministeriö
1.1.2017 - 30.11.2019
Haluamme proaktiivisesti varmistaa ja valmistaa henkilöstöä työntekemisen muutoksiin, kun koko ministeriö sijoittuu kokonaan Katajanokan Merikasarmille monitilaratkaisuihin asteittain v. 2020-20...
Asiasanat: kulttuurinmuutos, muutosvalmiudet, työhyvinvointi, työtavat, uudet työvälineet
Maa- ja metsätalousministeriö
1.6.2018 - 30.11.2019
Hankkeen tavoitteena on jakaa olemassa olevaa osaamista, lisätä hallinnollisen henkilöstön työn arvostusta sekä parantaa osallistujien muutoskyvykkyyttä sekä itseohjautuvuutta ja sisäistä motivaatiot...
Asiasanat: osaamisen kehittäminen, työhyvinvointi, työtavat