Kaiku-hankkeet

Hakusanat


Hankkeen tila
Aktiivinen
Päättynyt

Asiasanat
Lisää tai poista valintoja

Hallinnonala ja virasto
Lisää tai poista valintoja

 
1
2
3
4
...
43
Seuraava
Itä-Uudenmaan poliisilaitos
1.2.2019 - 30.7.2020
Hanke alkaa helmikuussa 2019. Poliisilaitoksen toimintaympäristön ja vastuualueiden vuoksi tietyillä erityisryhmillä on työn erityisen kuormittavuuden vuoksi tarve löytää uusia käytäntöjä työhyvinvoi...
Asiasanat: psykososiaalinen kuormitus, työhyvinvointi, työnohjaus, työssäjaksaminen
Etelä-Savon käräjäoikeus
1.1.2019 - 30.11.2019
Hanke on aloitettu 1.1.2018 tavoitteena saada aikaan hyvässä ja rakentavassa vuorovaikutuksessa toimiva työyhteisö, joka on yhdessä valmis tuleviin käräjäoikeusverkostouudistuksen ja summaaristen asi...
Asiasanat: kulttuurinmuutos, muutos, muutosvalmiudet, työyhteisö, työyhteisötaidot
Helsingin hallinto-oikeus
1.11.2018 - 30.11.2019
Hallinto-oikeus toimii jakautuneena seitsemään lainkäytön osastoon. Esivalmistelu sekä jälkityöt osastoilla perustuvat tällä hetkellä vuonna 2011 suunniteltuun ja vuonna 2012 toimeenpantuun kahden os...
Asiasanat: kulttuurinmuutos, muutos, muutosvalmiudet, organisaatiomuutos
Valtakunnansyyttäjänvirasto
1.10.2018 - 31.7.2019
Syyttäjälaitoksen toimintaa ja organisaatiota ollaan parhaillaan uudistamassa siten, että nykyisen keskusviraston 10 + 1 syyttäjänviraston tilalle tulee yksi yhtenäinen syyttäjänvirasto. Muutoksen on...
Asiasanat: johtaminen, muutos, muutosvalmiudet, organisaatiomuutos, työnjako
Merivoimat
1.10.2018 - 30.11.2019
Merivoimien haasteellinen toimintaympäristö asettaa vaatimuksia sekä esimiesten että alaisten toiminnalle, etenkin alustehtävissä toimiville. Esimies- ja johtamiskoulutus pureutuu vain osaan työyhtei...
Asiasanat: esimiestyö, johtaminen, osaamisen kehittäminen, työilmapiiri, työyhteisö
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri
6.9.2018 - 30.8.2019
Työilmapiiriä ja työssäjaksamista olisi vielä syytä parantaa. Hanketta on suunniteltu yhdessä henkilöstön ja työterveyshuollon kanssa. Toimistomme henkilökunta on jakautunut kahteen leiriin, työn hal...
Asiasanat: osaamisen kehittäminen, työhyvinvointi, työilmapiiri, työssäjaksaminen, työyhteisö