Työyhteisön ja työhyvinvoinnin kehittäminen Itä-Uudenmaan edunvalvontatoimistossa

Hallinnonala
Oikeusministeriö
Hanke alkaa/loppuu
6.9.2018 - 30.8.2019
Hankkeen/viraston henkilöstön määrä
25
Kaiku-rahoitus
9 350 €
Yhteyshenkilö
Marjo Kurki

Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri

Itä-Uudenmaan edunvalvontatoimisto

Työilmapiiriä ja työssäjaksamista olisi vielä syytä parantaa. Hanketta on suunniteltu yhdessä henkilöstön ja työterveyshuollon kanssa. Toimistomme henkilökunta on jakautunut kahteen leiriin, työn hallinnassa, työssä jaksamisessa ja vuorovaikutuksessa on puutteita. Työterveyshuollon kustannukset ovat huomattavasti suuremmat kuin vastaavissa yksiköissä. Henkilökunnan vaihtuvuus melko suurta ja jatkuva perehdyttäminen kuormittaa henkilökuntaa.

Hankkeen tavoitteena on, että henkilökunnan jaksaminen ja työssä viihtyminen paranee ja sitä kautta työn tuottavuus paranee, sairaspoissaolot ja työterveyshuollon kustannukset laskevat.

Asiasanat: osaamisen kehittäminen, työhyvinvointi, työilmapiiri, työssäjaksaminen, työyhteisö


Julkaistu 18.12.2018 klo 13.12 , päivitetty 18.12.2018 klo 13.15

Takaisin sivun alkuun