Työvireyden ylläpitäminen muutoksessa

Hallinnonala
Työ- ja elinkeinoministeriö
Hanke alkaa/loppuu
1.5.2018 - 30.4.2019
Hankkeen/viraston henkilöstön määrä
33 / 295
Kaiku-rahoitus
2 400 €
Yhteyshenkilö
Tarja Vaskelainen

Business Finland

Työterveysriski on noussut esille terveystarkastusprosessissa. Muutostilanteessa ikääntyneemmän henkilöstön työterveyden vahvistaminen ja kyselyn vastausten analyysiin pohjautuen työkyvyn tukeminen, työhyvinvoinnin parantaminen ja organisaation sisäisen toimivuuden vahvistaminen. Hanke valittiin sähköisen terveyskyselyn vastausten analyysissa. Kysely tehtiin v. 1961 ja sitä ennen syntyneille.

Hankkeen tavoitteena on hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö ja se näkyy asiakkaalle hyvänä palveluna ja hyvänä asiakaskokemuksena.  Myös työkuorman hallinta ja työvireyden ylläpitämisen tukeminen, pitkäjänteinen jaksaminen työssä paranee. Tavoitteena on myös henkilöstön pitkäjänteinen työssäjaksaminen, tukeminen uudistuksessa ja mahdollisten riskien ennaltaehkäisy.

Asiasanat: organisaatiomuutos, työhyvinvointi, työssäjaksaminen, työterveys


Julkaistu 25.9.2018 klo 14.32 , päivitetty 25.9.2018 klo 14.32

Takaisin sivun alkuun