Osallistumisella onnistuneempi organisaatiomuutos

Hallinnonala
Sisäministeriö
Hanke alkaa/loppuu
1.10.2018 - 30.11.2019
Hankkeen/viraston henkilöstön määrä
720 / 860
Kaiku-rahoitus
23 000 €
Yhteyshenkilö
Marja Hiltunen ja Heini Niemelä

Itä-Suomen poliisilaitos

Kehittämishanke kytkeytyy Itä-Suomen poliisilaitoksen poliisipalvelut -linjalla käynnistyvään organisaatiomuutokseen, joka koskee suurinta osaa koko laitoksen henkilöstöstä. Hanke aiotaan integroida tähän muutokseen niin ajallisesti kuin sisällöllisestikin siten, että sen kautta voidaan tukea muutoksen onnistuneempaa toteuttamista sekä samalla rakentaa henkilöstön keskuudessa uudenlaista muutoskyvykkyyttä, jotta myös tulevaisuudessa muutokset kyetään toteuttamaan aiempaa paremmin yhteistyötä ja osallisuutta hyödyntäen.

Hankkeen toteutuksessa aiotaan hyödyntää koko henkilöstön tietopääomaa sekä kokemuksia osallistamalla toimintaan niin esimiehiä kuin myös muuta henkilöstöä. Tavoitteena on näin kehittää koko työyhteisön sisäistä luottamusta sekä yhteishenkeä. Tätä kautta tuetaan myös työyhteisön yleistä työhyvinvointia, joka on yksi poliisilaitoksen strategisista tavoitteista.

Asiasanat: muutosvalmiudet, organisaatiomuutos, osallistaminen, työhyvinvointi


Julkaistu 25.9.2018 klo 9.49 , päivitetty 25.9.2018 klo 9.49

Takaisin sivun alkuun