Organisaatio muuttuu - johtoryhmät muutoksen edistäjinä

Hallinnonala
Oikeusministeriö
Hanke alkaa/loppuu
1.10.2018 - 31.7.2019
Hankkeen/viraston henkilöstön määrä
15 / 550
Kaiku-rahoitus
7 100 €
Yhteyshenkilö
Tiina Tähtinen

Valtakunnansyyttäjänvirasto

Syyttäjälaitoksen toimintaa ja organisaatiota ollaan parhaillaan uudistamassa siten, että nykyisen keskusviraston 10 + 1 syyttäjänviraston tilalle tulee yksi yhtenäinen syyttäjänvirasto. Muutoksen on arvioitu tapahtuvan vuonna 2019. Onnistuneen muutoprosessin tueksi on vahvistettava johtajien kykyä toimia organisaatiomuutosta edistävällä tavalla, henkilöstöä tukien sekä omaa työhyvinvointia ylläpitäen. Yhtenäisellä ja valmentavalla johtamisella pyritään varmistamaan henkilöstön hyvinvointi sekä muutostilanteessa että toiminnan vakiintuessa.

Hanke on osa laajempaa tulevaa kehittämishanketta, jonka tarkoituksena on kehittää toimintaa uudessa organisaatiossa yhden yhtenäisen viraston sekä erityisesti johtamis- ja esimiesvalmiuksen näkökulmasta. Hankkeen aikana luodaan laajempi toimintasuunnitelma johdon- ja esimies-valmennuksen toteuttamiselle.

Syyttäjälaitoksen toiminta ja toimintamallit uudistuvat lähivuosina laajemminkin. Muutoksista aiheutuu tarve kehittää ja valmentaa henkilöstöä. Johtavat kihlakunnansyyttäjät vastaavat tällä hetkellä alueensa toiminnasta itsenäisesti paikallisvirastojen toiminnan näkökulmasta. Tulevaisuudessa syyttäjälaitos tulee muodostamaan yhden yhtenäisen viraston, jolla on yhteiset tavoitteet sekä toimintamallit.

Asiasanat: johtaminen, muutos, muutosvalmiudet, organisaatiomuutos, työnjako


Julkaistu 18.12.2018 klo 13.31 , päivitetty 18.12.2018 klo 13.33

Takaisin sivun alkuun