Merivoimien työyhteisövalmennus

Hallinnonala
Puolustusministeriö
Hanke alkaa/loppuu
1.10.2018 - 30.11.2019
Hankkeen/viraston henkilöstön määrä
37 / 1400
Kaiku-rahoitus
13500 €
Yhteyshenkilö
Venla Kuitunen

Merivoimat

Merivoimien haasteellinen toimintaympäristö asettaa vaatimuksia sekä esimiesten että alaisten toiminnalle, etenkin alustehtävissä toimiville. Esimies- ja johtamiskoulutus pureutuu vain osaan työyhteisön haasteista, kohdennettu valmennus osallistaa sekä esimiehet että alaiset.

Työyhteisötaitojen ohella kehitetään suunnitelmallisuutta, työn jakautumista ja johtamisen käytäntöjä, keskittyen vuosittaisen ilmapiirimittauksen esille tuomiin kehittämiskohteisiin. Merivoimien omaa vuorovaikutusvalmennusta jatketaan tämän hankkeen ohessa.

Hankkeen tavoitteena on, että esimiehet saavat työkaluja/keinoja arjen johtamistilanteisiin ja omien esimiesvalmiuksien kehittämiseen, tulevaa uraa ajatellen. Henkilöstö pääsee mukaan kehittämään johtamiskäytäntöjä ja kantaa samalla vastuuta omista työyhteisötaitojen kehittämisestään, jolloin työhyvinvointi, oikea-aikainen palaute ja konfliktinratkaisutaidot kehittyvät.

Organisaation näkökulmasta tavoitteena on työilmapiirin edistäminen, työnantajakuvan parantuminen ja tulosten sekä työtehon lisääntyminen.
 

Asiasanat: esimiestyö, johtaminen, osaamisen kehittäminen, työilmapiiri, työyhteisö


Julkaistu 18.12.2018 klo 13.23 , päivitetty 18.12.2018 klo 13.23

Takaisin sivun alkuun