Kaiku-hankkeet

Hakusanat


Hankkeen tila
Aktiivinen
Päättynyt

Asiasanat
Lisää tai poista valintoja

Hallinnonala ja virasto
Lisää tai poista valintoja

 
1
2
3
4
...
42
Seuraava
Valtakunnansyyttäjänvirasto
1.10.2018 - 31.7.2019
Syyttäjälaitoksen toimintaa ja organisaatiota ollaan parhaillaan uudistamassa siten, että nykyisen keskusviraston 10 + 1 syyttäjänviraston tilalle tulee yksi yhtenäinen syyttäjänvirasto. Muutoksen on...
Asiasanat: johtaminen, muutos, muutosvalmiudet, organisaatiomuutos, työnjako
Merivoimat
1.10.2018 - 30.11.2019
Merivoimien haasteellinen toimintaympäristö asettaa vaatimuksia sekä esimiesten että alaisten toiminnalle, etenkin alustehtävissä toimiville. Esimies- ja johtamiskoulutus pureutuu vain osaan työyhtei...
Asiasanat: esimiestyö, johtaminen, osaamisen kehittäminen, työilmapiiri, työyhteisö
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri
6.9.2018 - 30.8.2019
Työilmapiiriä ja työssäjaksamista olisi vielä syytä parantaa. Hanketta on suunniteltu yhdessä henkilöstön ja työterveyshuollon kanssa. Toimistomme henkilökunta on jakautunut kahteen leiriin, työn hal...
Asiasanat: osaamisen kehittäminen, työhyvinvointi, työilmapiiri, työssäjaksaminen, työyhteisö
Tietosuojavaltuutetun toimisto
1.10.2018 - 30.11.2019
Tietosuojavaltuutetun toiminta on laajan toimintamurroksen kynnyksellä. Hanke on päätetty käynnistää henkilöstön toimintakyvyn turvaamiseksi. Valtuutetun toimiston aiempi hanke edisti henkilöstön muu...
Asiasanat: johtaminen, muutosvalmiudet, osaamisen kehittäminen, työyhteisö, verkostot, vuorovaikutus
Kanta-Hämeen käräjäoikeus
1.9.2018 - 30.11.2019
Käräjäoikeus on kokenut vuonna 2010 verkostouudistuksen, joka on kokonaisuudessaan pantu täytäntöön vasta vuodenvaihteessa 2015-2016 ja siirrytty toimimaan pelkästään Hämeenlinnan kansliassa. Vuoden ...
Asiasanat: mallin kehittäminen, muutosvalmiudet, osaamisen kehittäminen, työyhteisö, verkostot, vuorovaikutus
Oikeusministeriö
15.8.2018 - 30.11.2019
Digitalisaatioon valmistautuminen ja tuomioistuinten toiminnan muutoksen tukeminen on merkittävin oikeuslaitoksen muutosjohtamishanke tulevien vuosien aikana. Käynnissä on kaksi mittavaa toiminnan mu...
Asiasanat: mallin kehittäminen, muutosvalmiudet, osaamisen kehittäminen, työyhteisö, verkostot, vuorovaikutus