Kaiku-hankkeet

Hakusanat


Hankkeen tila
Aktiivinen
Päättynyt

Asiasanat
Lisää tai poista valintoja

Hallinnonala ja virasto
Lisää tai poista valintoja

 
1
2
3
4
...
37
Seuraava
Kansallisarkisto
1.9.2017 - 30.11.2018
Kansallisarkistossa toteutettiin vuoden 2017 alussa merkittävä organisaatiomuutos, jossa itsenäiset maakunta-arkistot ja Kansallisarkisto yhdistyivät valtakunnallisesti toimivaksi Kansallisarkistoksi...
Asiasanat: kulttuurinmuutos, työhyvinvointi, työtavat
Tuusulan käräjäoikeus
13.2.2018 - 31.7.2019
Hankkeen tavoitteena on, että käräjäoikeusien yhdistyminen onnistuu lainsäädännössä tarkoitetulla tavalla. Lainkäytön laatu ja tehokkuus paranevat. Hankkeen onnistuminen luo myös pohjan uuden virasto...
Asiasanat: kulttuurinmuutos, työhyvinvointi, työtavat
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori
1.2.2018 - 30.11.2018
Valtori on saanut eri lähteistä (työsuojeluriskien kartoitus, työpaikkaselvitykset, työsuojelutarkastus, VMBaro-tulokset, sisäiset motivaatiokartoitukset) tietoa Valtorissa tehtävän työn tyypillisist...
Asiasanat: kognitiivinen ergonomia, psykososiaalinen kuormitus, tietotyö
Rikosseuraamuslaitos
1.5.2018 - 31.7.2019
Rikosseuraamuslaitoksen toimintastrategia asettaa uusia tavoitteita, joten uudenlaiset työskentelytavat otettava käyttöön. VmBaron palautteessa on ilmennyt henkilöstön kehittämistarvetta sekä es...
Asiasanat: esimiestyö, johtaminen, muutosvalmiudet, työtavat, työyhteisö, vuorovaikutus
Oikeusministeriö
1.1.2018 - 30.11.2018
Oikeusministeriön hallinnonalan strategisessa suunnittelussa painotetaan vuonna 2018 henkilöstösuunnittelua sekä osaamisen systemaattista ja tavoitteellista kehittämistä. Virastojen resurssit ovat ni...
Asiasanat: esimiestyö, johtaminen, muutosvalmiudet, työhyvinvointi, työtavat, työyhteisö
Työ- ja elinkeinoministeriö
9.4.2018 - 30.11.2019
Työ- ja elinkeinoministeriö on suurten, koko valtionhallintoa koskevien muutosten keskiössä omalla toimialallaan: maakuntauudistuksen valmistelu, ministeriön uusi toimintastrategia (nk. kestävän kasv...
Asiasanat: johtaminen, kulttuurinmuutos, muutosvalmiudet, työhyvinvointi