Kaiku-hankkeet

Hakusanat


Hankkeen tila
Aktiivinen
Päättynyt

Asiasanat
Lisää tai poista valintoja

Hallinnonala ja virasto
Lisää tai poista valintoja

 
1
2
3
4
...
35
Seuraava
Hätäkeskuslaitos
4.9.2017 - 4.10.2018
Hätäkeskuslaitoksessa on meneillään mittava rakenneuudistus. Rakenneuudistuksessa entisestä 15 hätäkeskuksesta luovutaan ja uuden tietojärjestelmän avulla kuudella paikkakunnalla toimiva Hätäkeskusla...
Asiasanat: monipaikkainen organisaatio, muutos, organisaatiomuutos, työtavat
Vaasan vankila
15.9.2017 - 30.11.2018
Hanke on käynnistetty yhteistyökumppani Sovunrakentajat Oy:n kanssa. Hankkeen tavoitteena on johdon ja esimiesten valmennus, johtamisen toimintamallit ja yhteistyön kehittäminen yksikön sis...
Asiasanat: työtavat, työyhteisö, valmentava johtaminen
Ulkoasiainministeriö
30.10.2017 - 31.5.2018
Informaatioergonomia on kehittyvä työergonomian osa-alue, joka käsittelee teknologia- ja informaatiokuorman hallintaa arkipäiväisessä työssä. Informaatioergonomia ei keskity vain tekniseen käytettävy...
Asiasanat: kulttuurinmuutos, työtavat, työyhteisö
Kainuun käräjäoikeus
1.11.2017 - 30.11.2018
Tavoitteena on saada aikaan hyvässä ja rakentavassa vuorovaikutuksessa toimiva työyhteisö, joka on yhdessä valmis tuleviin muutoksiin ja saa aikaan hyvää, entistä parempaa tulosta. Käräjäoikeuden hen...
Asiasanat: kulttuurinmuutos, muutosvalmiudet, työhyvinvointi, työtavat, työyhteisö
Suomen ympäristökeskus
1.8.2017 - 30.11.2018
Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) pääkaupunkiseudun toiminnoille suunnitellaan toimitiloja Viikin yliopistokampukselle. Toimitilahankkeen keskeisenä tavoitteena on tuoda eri puolilla Helsinkiä sijaits...
Asiasanat: kulttuurinmuutos, muutosvalmiudet, työhyvinvointi, työtavat, työyhteisö
Pohjanmaan käräjäoikeus
1.11.2017 - 30.11.2018
Taustalla on käräjäoikeuksien rakenneuudistus, jossa Pohjanmaan käräjäoikeus ja Keski-Pohjanmaan käräjäoikeus yhdistyvät 1.1.2019 sekä yhdistymiseen liittyvä muutostuen tarve.  Tavoit...
Asiasanat: johtaminen, kulttuurinmuutos, muutosvalmiudet, työhyvinvointi, työnjako, työtavat, työyhteisö