Kaiku-hankkeet

Hakusanat


Hankkeen tila
Aktiivinen
Päättynyt

Asiasanat
Lisää tai poista valintoja

Hallinnonala ja virasto
Lisää tai poista valintoja

 
1
2
3
4
...
37
Seuraava
Poliisihallitus
1.9.2017 - 30.11.2018
Poliisihallituksessa toteutettiin henkilöstöbarometri syksyllä 2015. Tulosten perusteella laadittiin HB-kehittämissuunnitelma, jonka kehittämiskohteita vuosina 2016-2018 ovat työyhteisötaidot, t...
Asiasanat: esimiestyö, johtaminen, mallin kehittäminen, osaamisen kehittäminen, valmennus
Länsi-Uudenmaan poliisilaitos
1.1.2018 - 30.11.2018
Lapsiin kohdistuneiden seksuaali- ja pahoinpitelyrikosten esitutkinta (ns. lapsirikostutkinta) on vaativaa rikostutkintaa. Rikosasioiden käsittely ja asianosaisten kohtaaminen kuormittavat henkisesti...
Asiasanat: psykososiaalinen kuormitus, työhyvinvointi, työnohjaus, työssäjaksaminen
KEHA-keskus
1.1.2017 - 30.11.2018
Tämä on jatkoa jo toteutetulle muustosvalmennukselle, jossa käynnistimme eteläisen alueen työsuojelutoimijoiden verkostoitumisen. Saavutettu hyötyjä: työsuojelutoimijat oppivat toisiltaan, työsuojelu...
Asiasanat: monipaikkainen organisaatio, organisaatiomuutos, valmennus, verkostot, vuorovaikutus
Kansallisarkisto
1.9.2017 - 30.11.2018
Kansallisarkistossa toteutettiin vuoden 2017 alussa merkittävä organisaatiomuutos, jossa itsenäiset maakunta-arkistot ja Kansallisarkisto yhdistyivät valtakunnallisesti toimivaksi Kansallisarkistoksi...
Asiasanat: kulttuurinmuutos, työhyvinvointi, työtavat
Tuusulan käräjäoikeus
13.2.2018 - 31.7.2019
Hankkeen tavoitteena on, että käräjäoikeusien yhdistyminen onnistuu lainsäädännössä tarkoitetulla tavalla. Lainkäytön laatu ja tehokkuus paranevat. Hankkeen onnistuminen luo myös pohjan uuden virasto...
Asiasanat: kulttuurinmuutos, työhyvinvointi, työtavat
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori
1.2.2018 - 30.11.2018
Valtori on saanut eri lähteistä (työsuojeluriskien kartoitus, työpaikkaselvitykset, työsuojelutarkastus, VMBaro-tulokset, sisäiset motivaatiokartoitukset) tietoa Valtorissa tehtävän työn tyypillisist...
Asiasanat: kognitiivinen ergonomia, psykososiaalinen kuormitus, tietotyö