Kaiku-hankkeet

Hakusanat


Hankkeen tila
Aktiivinen
Päättynyt

Asiasanat
Lisää tai poista valintoja

Hallinnonala ja virasto
Lisää tai poista valintoja

 
1
2
3
4
...
29
Seuraava
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
1.11.2016 - 30.11.2017
Niukkenevat henkilöresurssit ovat haasteena runsaan eläköitymisen takia aluehallintovirastoissa. Lisäksi säästötoimenpiteet rajoittavat uusien työntekijöiden rekrytointia. Jotta tehtävistä suoriuduta...
Asiasanat: osaamisen kehittäminen, työssä oppiminen
Oikeusministeriö
1.9.2016 - 30.11.2017
Digitalisaatioon valmistautuminen ja yleisten tuomioistuinten toiminnan muutoksen tukeminen on merkittävin oikeuslaitoksen muutosjohtamishanke tulevien vuosien aikana. AIPA -koulutustiimi vastaa AIPA...
Asiasanat: kulttuurinmuutos, mallin kehittäminen, muutos, työtavat
Valtiokonttori
1.11.2016 - 31.3.2017
Valtiokonttorissa järjestettiin vuosina 2014 - 2015  koko henkilöstöä koskeva Yhdessä-hanke. Hallinto ja kehittäminen  -toimialalla oli lisäksi oma Kimpassa -hanke. Näiden hankkeiden tavoit...
Asiasanat: muutos, muutosvalmiudet, työhyvinvointi, työnohjaus
Itä-Suomen aluehallintovirasto
1.1.2016 - 30.11.2017
Työsuojeluhallinnossa osaamista ei ole määritelty tulevaisuuden osaamistarpeiden näkökulmasta. Koulutusjärjestelmän ja osaamisen johtamisen yhteys jää liian ohueksi ja tarvitaan osaamista ja työkaluj...
Asiasanat: johtaminen, mallin kehittäminen, työhyvinvointi, uudet työvälineet, vuorovaikutus
KEHA-keskus
21.6.2016 - 30.11.2017
Hallituksen 5.4.2016 tekemän linjauksen mukaisesti aloittavat 1.1.2019 toimintansa maakuntahallinnot joihin siirtyy tämänhetkisten kaavailujen mukaan tehtäviä mm. ELY-keskuksista ja TE-toimistoista. ...
Asiasanat: lakkautus, muutos, muutosvalmiudet, osallistaminen, työhyvinvointi, työyhteisö, verkostot, vuorovaikutus
Itä-Suomen aluehallintovirasto
1.9.2016 - 30.6.2017
Asiakaslähtöisen ja digitaalisen palvelukulttuurin muutoshanke on osa GALAKSI-hanketta, joka kokoaa yhteen maistraattien strategiassa 2016–2019 mainitut maistraattien toiminnan ja palvelujen sähköist...
Asiasanat: kulttuurinmuutos, monipaikkainen organisaatio, työtavat, uudet työvälineet, valmennus