Kaiku-hankkeet

Hakusanat


Hankkeen tila
Aktiivinen
Päättynyt

Asiasanat
Lisää tai poista valintoja

Hallinnonala ja virasto
Lisää tai poista valintoja

 
1
2
3
4
...
29
Seuraava
Itä-Suomen aluehallintovirasto
1.1.2016 - 30.11.2017
Työsuojeluhallinnossa osaamista ei ole määritelty tulevaisuuden osaamistarpeiden näkökulmasta. Koulutusjärjestelmän ja osaamisen johtamisen yhteys jää liian ohueksi ja tarvitaan osaamista ja työkaluj...
Asiasanat: johtaminen, mallin kehittäminen, työhyvinvointi, uudet työvälineet, vuorovaikutus
KEHA-keskus
21.6.2016 - 30.11.2017
Hallituksen 5.4.2016 tekemän linjauksen mukaisesti aloittavat 1.1.2019 toimintansa maakuntahallinnot joihin siirtyy tämänhetkisten kaavailujen mukaan tehtäviä mm. ELY-keskuksista ja TE-toimistoista. ...
Asiasanat: lakkautus, muutos, muutosvalmiudet, osallistaminen, työhyvinvointi, työyhteisö, verkostot, vuorovaikutus
Itä-Suomen aluehallintovirasto
1.9.2016 - 30.6.2017
Asiakaslähtöisen ja digitaalisen palvelukulttuurin muutoshanke on osa GALAKSI-hanketta, joka kokoaa yhteen maistraattien strategiassa 2016–2019 mainitut maistraattien toiminnan ja palvelujen sähköist...
Asiasanat: kulttuurinmuutos, monipaikkainen organisaatio, työtavat, uudet työvälineet, valmennus
Laukaan vankila, Jyväskylän yhdyskuntaseuraamustoimisto
1.3.2016 - 31.12.2017
Rikosseuraamuslaitoksen Laukaan avovankilan ja Jyväskylän yhdyskuntaseuraamustoimiston toiminnat yhdistetään ja siirretään Jyväskylään. Kahden eri yksikön toimintojen yhdistäminen tarkoittaa uud...
Asiasanat: fuusio, muutos, organisaatiomuutos, osallistaminen, työtavat
Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO, Opetushallitus
1.1.2016 - 31.1.2017
Uuden viraston perustaminen ja sen myötä uuteen toimintaympäristöön valmistautuminen edellyttää koko henkilöstön osallistamista ja ideoita. OPH ja CIMO toimivat tällä hetkellä kahtena itsenäisenä vir...
Asiasanat: fuusio, muutos, organisaatiomuutos, osallistaminen, työtavat
Verohallinto
1.2.2016 - 31.12.2017
Strategisen hallitusohjelman veropoliittisen linjauksen mukaan "valmisteverotus, autoverotus ja maahantuonnin arvonlisäverotus siirretään hallitusti Verohallinnon hoidettavaksi". VETO-hanke on k...
Asiasanat: muutos, organisaatiomuutos, työhyvinvointi, työssäjaksaminen, työtavat