Kaiku-hankkeet

Hakusanat


Hankkeen tila
Aktiivinen
Päättynyt

Asiasanat
Lisää tai poista valintoja

Hallinnonala ja virasto
Lisää tai poista valintoja

 
1
2
3
4
...
30
Seuraava
Vaasan hallinto-oikeus
1.1.2017 - 31.12.2017
1) Työnohjaus, joka kohdistuu lastensuojelutiimiin. 2) Lean-ajattelun keinoin kehitetään ja kuvataan työprosessin kulku suuressa ympäristöasiassa. Projekti toteutetaan yhden ympäristöasian teon ...
Asiasanat: mallin kehittäminen, muutosvalmiudet, työnohjaus
Pohjois-Savon käräjäoikeus
1.2.2017 - 31.12.2017
Odotettavissa olevat organisaatio- ja rakennemuutokset vaativat henkilöstöltä suuria ponnisteluja. Haluamme tällä hankkeella valmistautua muutosten läpivientiin. Hankkeen avulla tuetaan henkilöstön v...
Asiasanat: muutosvalmiudet, osallistaminen, työhyvinvointi, työssäjaksaminen
Rikosseuraamuslaitos
1.8.2016 - 31.12.2017
Hankkeen tavoitteena on, että Hämeenlinnan vankilaan vahvistuu avoin, luottamukseen ja yhteistyöhön perustuva koko johdon ja henkilöstön vuorovaikutus. Uuden vankilan toimintojen ja tulevaisuuden suu...
Asiasanat: johtaminen, työhyvinvointi, työilmapiiri
Ulkoasiainministeriö
1.2.2017 - 31.12.2017
Ulkoasiainhallinnon toiminta- ja taloussuunnitelmassa asetettu tavoite on työhyvinvointiajattelu ja -välineiden käyttö osana osastojen ja edustustojen normaalia toimintaa. Hankkeilla pyrimme antamaan...
Asiasanat: mindfulness, työhyvinvointi, työssäjaksaminen
Sosiaali- ja terveysministeriö
8.3.2017 - 30.11.2017
Hanke tuo tervetullutta positiivisuutta ja mahdollistaa työntekijöiden voimaantumisen aikana, jolloin jaksamiseen kohdistuu paljon haasteita talouden leikkausten, sopeutusten, organisaatio-uudistuste...
Asiasanat: taidelähtöiset menetelmät, työssäjaksaminen, työyhteisötaidot, vuorovaikutus
Niuvanniemen sairaala
1.1.2017 - 30.11.2017
Hankkeen tavoitteena on työyhteisön yhteistyön ja työilmapiirin paraneminen. Työyhteisö- ja alaistaidot kehittyvät ja rakentavan palautteen antaminen paranee. Lisäksi tavoitteena on sairauspoissaoloj...
Asiasanat: työssäjaksaminen, työterveys, työyhteisötaidot, vuorovaikutus