Kaiku-hankkeet

Hakusanat


Hankkeen tila
Aktiivinen
Päättynyt

Asiasanat
Lisää tai poista valintoja

Hallinnonala ja virasto
Lisää tai poista valintoja

 
1
2
3
4
...
34
Seuraava
Kainuun käräjäoikeus
1.11.2017 - 30.11.2018
Tavoitteena on saada aikaan hyvässä ja rakentavassa vuorovaikutuksessa toimiva työyhteisö, joka on yhdessä valmis tuleviin muutoksiin ja saa aikaan hyvää, entistä parempaa tulosta. Käräjäoikeuden hen...
Asiasanat: kulttuurinmuutos, muutosvalmiudet, työhyvinvointi, työtavat, työyhteisö
Suomen ympäristökeskus
1.8.2017 - 30.11.2018
Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) pääkaupunkiseudun toiminnoille suunnitellaan toimitiloja Viikin yliopistokampukselle. Toimitilahankkeen keskeisenä tavoitteena on tuoda eri puolilla Helsinkiä sijaits...
Asiasanat: kulttuurinmuutos, muutosvalmiudet, työhyvinvointi, työtavat, työyhteisö
Pohjanmaan käräjäoikeus
1.11.2017 - 30.11.2018
Taustalla on käräjäoikeuksien rakenneuudistus, jossa Pohjanmaan käräjäoikeus ja Keski-Pohjanmaan käräjäoikeus yhdistyvät 1.1.2019 sekä yhdistymiseen liittyvä muutostuen tarve.  Tavoit...
Asiasanat: johtaminen, kulttuurinmuutos, muutosvalmiudet, työhyvinvointi, työnjako, työtavat, työyhteisö
Valtiovarainministeriö
1.9.2017 - 30.11.2018
Maakuntauudistuksen yhteydessä perustetaan uusi Valtion lupa- ja valvontavirasto (Luova). Uuteen virastoon siirtyy henkilöstöä Valvirasta, aluehallintovirastoista, ELY -keskuksista ja KEHA -keskukses...
Asiasanat: kulttuurinmuutos, muutosvalmiudet, työtavat, työyhteisö
Puolustusvoimat
1.5.2017 - 31.3.2018
Merivoimien haasteellinen toimintaympäristö asettaa vaatimuksia sekä esimiesten että alaisten toiminnalle, etenkin alustehtävissä toimiville. Esimies- ja johtamiskoulutus pureutuu vain osaan työyhtei...
Asiasanat: esimiestyö, johtaminen, työhyvinvointi, työssäjaksaminen, valmennus, vuorovaikutus
Oulun poliisilaitos
1.4.2017 - 30.11.2018
Syksyllä 2015 toteutetun henkilöstöbarometrin mukaan esimiestyön kehittäminen on tarpeen. Poliisilaitoksella on useita uusia esimiehiä, jotka eivät ole saaneet koulutusta esimiestyöhön. Osalla esimie...
Asiasanat: esimiestyö, johtaminen, osaamisen kehittäminen, työhyvinvointi, työssäjaksaminen, työyhteisöviestintä, valmennus