Kaiku-hankkeet

Hakusanat


Hankkeen tila
Aktiivinen
Päättynyt

Asiasanat
Lisää tai poista valintoja

Hallinnonala ja virasto
Lisää tai poista valintoja

 
1
2
3
4
...
34
Seuraava

1.9.2017 - 30.11.2018
Maakuntauudistuksen yhteydessä perustetaan uusi Valtion lupa- ja valvontavirasto (Luova). Uuteen virastoon siirtyy henkilöstöä Valvirasta, aluehallintovirastoista, ELY -keskuksista ja KEHA -keskukses...
Asiasanat: kulttuurinmuutos, muutosvalmiudet, työtavat, työyhteisö
Puolustusvoimat
1.5.2017 - 31.3.2018
Merivoimien haasteellinen toimintaympäristö asettaa vaatimuksia sekä esimiesten että alaisten toiminnalle, etenkin alustehtävissä toimiville. Esimies- ja johtamiskoulutus pureutuu vain osaan työyhtei...
Asiasanat: esimiestyö, johtaminen, työhyvinvointi, työssäjaksaminen, valmennus, vuorovaikutus
Oulun poliisilaitos
1.4.2017 - 30.11.2018
Syksyllä 2015 toteutetun henkilöstöbarometrin mukaan esimiestyön kehittäminen on tarpeen. Poliisilaitoksella on useita uusia esimiehiä, jotka eivät ole saaneet koulutusta esimiestyöhön. Osalla esimie...
Asiasanat: esimiestyö, johtaminen, osaamisen kehittäminen, työhyvinvointi, työssäjaksaminen, työyhteisöviestintä, valmennus
Työ- ja elinkeinoministeriö
1.9.2017 - 30.4.2018
Suuret rakenteiden muutokset myllertävät koko valtionhallintoa (maakuntauudistus, digitalisaatio, keskushallintouudistus) ja jokaisen yksilön osaamista tarvitaan täysipainoisesti. Henkilöstön rakente...
Asiasanat: kulttuurinmuutos, muutosvalmiudet, työhyvinvointi, työtavat, valmennus
Verohallinto
1.9.2016 - 31.12.2017
Nykyinen Yritysverotusyksikkö muodostettiin 1.1.2015, kun Yritysverotusyksikkö ja Verotarkastusyksikkö yhdistettiin. Uuden yksikön muodostamisen yhteydessä ei muutettu toimintayksikkörakennetta. Nyt ...
Asiasanat: johtaminen, kulttuurinmuutos, monipaikkainen organisaatio, muutosvalmiudet, työtavat
KEHA-keskus
21.6.2016 - 31.12.2017
Hallitus linjasi 5.4.2016 käymissään neuvotteluissa tehtävät, jotka kuuluvat maakunnille vuoden 2019 alusta lukien. Maakuntien tehtävien perustana on selkeä työnjako kunnan, maakunnan ja valtion väli...
Asiasanat: johtaminen, kulttuurinmuutos, lakkautus, monipaikkainen organisaatio, muutosvalmiudet, työtavat