Kaiku-hankkeet

Hakusanat


Hankkeen tila
Aktiivinen
Päättynyt

Asiasanat
Lisää tai poista valintoja

Hallinnonala ja virasto
Lisää tai poista valintoja

 
1
2
3
4
...
33
Seuraava
Oulun poliisilaitos
1.4.2017 - 30.11.2018
Syksyllä 2015 toteutetun henkilöstöbarometrin mukaan esimiestyön kehittäminen on tarpeen. Poliisilaitoksella on useita uusia esimiehiä, jotka eivät ole saaneet koulutusta esimiestyöhön. Osalla esimie...
Asiasanat: esimiestyö, johtaminen, osaamisen kehittäminen, työhyvinvointi, työssäjaksaminen, työyhteisöviestintä, valmennus
Työ- ja elinkeinoministeriö
1.9.2017 - 30.4.2018
Suuret rakenteiden muutokset myllertävät koko valtionhallintoa (maakuntauudistus, digitalisaatio, keskushallintouudistus) ja jokaisen yksilön osaamista tarvitaan täysipainoisesti. Henkilöstön rakente...
Asiasanat: kulttuurinmuutos, muutosvalmiudet, työhyvinvointi, työtavat, valmennus
Verohallinto
1.9.2016 - 31.12.2017
Nykyinen Yritysverotusyksikkö muodostettiin 1.1.2015, kun Yritysverotusyksikkö ja Verotarkastusyksikkö yhdistettiin. Uuden yksikön muodostamisen yhteydessä ei muutettu toimintayksikkörakennetta. Nyt ...
Asiasanat: johtaminen, kulttuurinmuutos, monipaikkainen organisaatio, muutosvalmiudet, työtavat
KEHA-keskus
21.6.2016 - 31.12.2017
Hallitus linjasi 5.4.2016 käymissään neuvotteluissa tehtävät, jotka kuuluvat maakunnille vuoden 2019 alusta lukien. Maakuntien tehtävien perustana on selkeä työnjako kunnan, maakunnan ja valtion väli...
Asiasanat: johtaminen, kulttuurinmuutos, lakkautus, monipaikkainen organisaatio, muutosvalmiudet, työtavat
Etelä-Suomen aluehallintovirasto
6.2.2017 - 31.3.2018
Haluamme kehittää viraston työfilosofiaa nykyistä enemmän henkilöstön omaan asiantuntijuuteen, siihen luottamiseen ja sen hyödyntämiseen sekä oman työn kehittämiseen. Tätä kautta kehitämme toimintaam...
Asiasanat: johtaminen, kulttuurinmuutos, muutosvalmiudet, positiivinen psykologia, työtavat
Opetus- ja kulttuuriministeriö
1.1.2017 - 30.11.2017
Organisaatiouudistuksen myötä kulttuuri- ja taidepolitiikan osaston strategisen ohjauksen vastuualueella on tarve sekä johtamisen että virkamiesten keskinäisen työskentelyn kehittämiselle. On tarpeen...
Asiasanat: esimiestyö, johtaminen, kulttuurinmuutos, muutosvalmiudet, työtavat