Kaiku-hankkeet

Hakusanat


Hankkeen tila
Aktiivinen
Päättynyt

Asiasanat
Lisää tai poista valintoja

Hallinnonala ja virasto
Lisää tai poista valintoja

 
1
2
3
4
...
40
Seuraava

1.9.2018 - 30.11.2019
Hanke kytkeytyy Akatemian toimintaympäristön ja työn muutoksiin sekä 1.8.2018 toteutettavaan organisaatiouudistukseen. Uudistukset nostavat keskeisiin rooleihin oppimisen, osaamisen ja muutoskyvyn se...
Asiasanat: muutos, osaamisen kehittäminen, työhyvinvointi, työtavat
Mikkelin vankila
1.9.2018 - 30.11.2019
Mikkelin vankilan lisäuudisrakennus (kevät 2012) tuplasi vankilan koon ja vanhan osan peruskorjaus (alkuvuosi 2016) toi puitteet lopullisesti nykyaikaan. Samalla työtapojen kehittämisen tarve kävi il...
Asiasanat: esimiestyö, johtaminen, kulttuurinmuutos, muutosvalmiudet, työhyvinvointi, työtavat, vuorovaikutus
Oikeusministeriö
19.6.2018 - 31.3.2019
Oikeusministeriön hallinnonalalla on keskusteltu osaamisen johtamisen ja henkilöstösuunnittelun tärkeydestä ja hallinnonalalle on laadittu jonkin verran tukimateriaalia henkilöstösuunnitelmien laatim...
Asiasanat: johtaminen, mallin kehittäminen, valmennus
Helsingin poliisilaitos
1.9.2018 - 30.11.2019
Kehittämishanke perustuu Helsingin poliisilaitoksen strategiaan 2020, jossa yhdeksi kehittämisalueeksi on määritelty Kyky reagoida. Kehittämisalueeseen sisältyvät toiminnan ja kehittämisen painopiste...
Asiasanat: työtavat, työyhteisö, valmennus
Opetushallitus
1.5.2018 - 30.11.2019
Hankkeen tavoitteena löytää keinoja yksilöiden ja työyhteisön tukemiseen nopeasti muuttuvassa ja kompleksisessa toimintaympäristössä.  Hankkeen lähtökohtana on pohtia, mitä varhainen välittämine...
Asiasanat: esimiestyö, johtaminen, kulttuurinmuutos, mallin kehittäminen, työhyvinvointi, varhainen tuki, vuorovaikutus
Valtiokonttori
1.9.2018 - 30.11.2019
Kaiku-kehittäjien alueellisen verkostoitumisen ja työyhteisöjen, virastojen ja hallinnonalojen keskinäisen yhteistyön kehittämisen tueksi. Kaiku-kehittäjät ovat kokoontuneet Tampereella yhteiseen t...
Asiasanat: muutosvalmiudet, osaamisen kehittäminen, työhyvinvointi, työnohjaus, verkostot