Kaiku-hankkeet

Hakusanat


Hankkeen tila
Aktiivinen
Päättynyt

Asiasanat
Lisää tai poista valintoja

Hallinnonala ja virasto
Lisää tai poista valintoja

 
1
2
3
4
...
28
Seuraava
Laukaan vankila, Jyväskylän yhdyskuntaseuraamustoimisto
1.3.2016 - 31.12.2017
Rikosseuraamuslaitoksen Laukaan avovankilan ja Jyväskylän yhdyskuntaseuraamustoimiston toiminnat yhdistetään ja siirretään Jyväskylään. Kahden eri yksikön toimintojen yhdistäminen tarkoittaa uud...
Asiasanat: fuusio, muutos, organisaatiomuutos, osallistaminen, työtavat
Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO, Opetushallitus
1.1.2016 - 31.1.2017
Uuden viraston perustaminen ja sen myötä uuteen toimintaympäristöön valmistautuminen edellyttää koko henkilöstön osallistamista ja ideoita. OPH ja CIMO toimivat tällä hetkellä kahtena itsenäisenä vir...
Asiasanat: fuusio, muutos, organisaatiomuutos, osallistaminen, työtavat
Verohallinto
1.2.2016 - 31.12.2017
Strategisen hallitusohjelman veropoliittisen linjauksen mukaan "valmisteverotus, autoverotus ja maahantuonnin arvonlisäverotus siirretään hallitusti Verohallinnon hoidettavaksi". VETO-hanke on k...
Asiasanat: muutos, organisaatiomuutos, työhyvinvointi, työssäjaksaminen, työtavat
Keskusrikospoliisi
1.9.2016 - 31.12.2017
Keskusrikospoliisin tehtäväkenttä edellyttää hyvin monipuolisen asiantuntijuuden ylläpitämistä. Keskusrikospoliisin tärkein voimavara on henkilökunta. Hyvinvoivalla ja osaavalla henkilökunnalla on er...
Asiasanat: muutos, organisaatiomuutos, työhyvinvointi, työssäjaksaminen, työtavat
Museovirasto
1.3.2016 - 30.9.2016
Museoviraston niukkeneva määrärahakehys on jo kahteen otteeseen vienyt viraston laajoihin toiminnan supistuksiin, joissa ei ole vältytty irtisanomisiltakaan. Muutokset ovat olleet valtavia, ja työyht...
Asiasanat: muutos, organisaatiomuutos, työhyvinvointi, työssäjaksaminen, työtavat
Valtioneuvoston kanslia
1.3.2016 - 31.12.2016
Valintoneuvoston kansliaan on perustettu 1.3.2015 hallintoyksikkö (VNHY), joka johtaa, sovittaa yhteen ja kehittää valtioneuvoston ja sen ministeriöiden yhteistä hallintoa, sisäistä toiminnan ja talo...
Asiasanat: työssäjaksaminen, työtavat, työterveys, verkostot