Kaiku-raha työelämän kehittämiseen

Työelämän kehittämiseen tarkoitettu Kaiku-raha on harkinnanvarainen kehittämisraha, jolla tuetaan valtion virastoja ja laitoksia uudistumaan tulevaisuuden työelämän tarpeiden suuntaisesti.

Kaiku-rahan tarkoituksena on

 • kannustaa rohkeisiin kokeiluihin ja yhdessä kehittämiseen, ihminen keskiössä
 • tukea virastojen muutoskyvykkyyttä
 • edistää vuorovaikutteista, osallistavaa työkulttuuria
 • edistää yhteistä, yli organisaatiorajojen tapahtuvaa kehittämistä
 • kehittää uusia käytäntöjä ja esimerkkejä jaettavaksi valtionhallinnon työpaikoille
 • tukea edelläkävijyyttä.

Millaisiin hankkeisiin Kaiku-raha on tarkoitettu?

Kaiku-rahaa myönnetään valtion virastojen uudistumista ja inhimillistä pääomaa tukeviin kehittämishankkeisiin, joiden tarkoituksena on mm.:

 • organisaation muutoskyvykkyyden sekä työyhteisön toimivuuden vahvistaminen arjessa ja muutostilanteissa
 • uudistuvaa työelämää, ennakointia sekä uusia työn tekemisen tapoja tukevan toimintakulttuurin ja johtamisen edistäminen
 • uudistumista ja oppimista tukevan verkostomaisen työskentelytavan sekä ilmiölähtöisen yhteiskehittämisen vahvistaminen
 • vahvistaa yhdessä- ja itseohjautuvuutta, jotta varmistetaan toiminnan tuloksellisuus, vaikuttavuus sekä laadukkaat palvelut.

Kaiku-rahalla voidaan kustantaa myös valtion henkilöstön itse toteuttamista hankkeista aiheutuneita, konsulttityötä vastaavia palkkakustannuksia osana isompaa kokonaisuutta silloin, kun Kaiku-kehittäjä työskentelee asiantuntijana toisessa virastossa tai kun hankkeen hakijana on useiden työpaikkojen muodostama verkosto.

Rahoitusta ei myönnetä

 • virkistys- ja liikuntatoimintaan,
 • yksittäisiin tapahtumiin,
 • laitehankintoihin tai mittareihin (esim. Firstbeat ja kyselyt),
 • päivärahoihin ja osallistujien matka-, ateria- tai majoituskustannuksiin.

Kaiku-rahan hakeminen

Valtion virastot ja laitokset voivat hakea rahoitusta jatkuvasti ja sitä haetaan Valtiokonttorista. Luonteeltaan Kaiku-raha on osarahoitusmuoto. Kaiku-raha on kaksivuotinen siirtomääräraha, jota voi hakea kuluvalle ja seuraavalle vuodelle.

Kaiku-työelämän kehittämisrahan hakulomake on suunniteltu siten, että se ohjaa hankesuunnittelua.

Viraston rooli

 • Hakijaviraston vastuulla on hankkeen suunnittelu, toteutus ja kilpailutus. Edellytyksenä on sekä johdon että henkilöstön sitoutuminen hankkeeseen.
 • Hankkeissa tulee käyttää henkilöstöä osallistavia menetelmiä.
 • Viraston ja hallinnonalan Kaiku-kehittäjiä ja työsuojeluhenkilöstöä suositellaan käytettävän sekä sisällöllisinä että menetelmällisinä asiantuntijoina.
 • Hankkeesta tehdään aina kirjallinen hankesopimus.
 • Hankkeen päätyttyä virasto toimittaa loppuraportin Valtiokonttoriin.

Valtiokonttorin rooli

 • Valtiokonttori tekee hakemuksiin liittyvät päätökset ja sopimukset rahoitusta saavien työpaikkojen kanssa.
 • Laajoissa ja erityisen kokeiluluonteisissa hankkeissa on suositeltavaa, että Valtiokonttorin asiantuntija on hankkeen ohjausryhmän jäsen.

Kaiku-rahan saantiin liittyviä muita käytännön kysymyksiä

 • Rohkaisemme virastojen välisiin yhteishankkeisiin. Yhteishankkeissa kannattaa sopia mikä virastoista on hakijana. Hakijavirasto hoitaa hankehallinnan ja laskutuksen Valtiokonttorin kanssa.
 • Organisaatio vastaa itse asiantuntijan hankkimisesta sekä mahdollisesta kilpailuttamisesta.
 • Kustannusten maksaminen myönteisen päätöksen jälkeen on mahdollista takautuvasti siitä päivästä lähtien, kun hakemus on saapunut Valtiokonttoriin. Hakijaorganisaation on hyvä ottaa huomioon hankkeen käsittelyyn kuluva aika suunnitellessaan hankkeen aikataulua. Käsittelyaika on keskimäärin kaksi viikkoa.
 • Hankkeen kustannusarviossa kustannukset ilmoitetaan ilman alv:ia.
 • Organisaatio maksaa ensin hankkeesta syntyvät laskut ja laskuttaa sen jälkeen Valtiokonttoria.
 • Myönteisen rahoituspäätöksen liitteenä on laskuttamisen ohje talousvastaavalle.
 • Laskut on ehdottomasti toimitettava Valtiokonttorille päätöksen mukana annetun ohjeistuksen mukaisesti. Muuten rahoitus raukeaa.
 • Rahoituksen saanut organisaatio on velvollinen laatimaan tiivistelmän ja loppuraportin hankkeesta kolmen kuukauden sisällä siitä, kun hankkeen määräaika on kulunut umpeen. Kts. Kaiku-loppuraporttipohja (.rtf) >

Loppuraportin toimittaminen

Kaiku-rahoitusta saaneesta hankkeesta tehdään tiivistelmä ja loppuraportti.

Loppuraportti toimitetaan kolmen kuukauden sisällä hankkeen päättymisestä Valtiokonttoriin osoitteeseen kaikuhanke@valtiokonttori.fi.

Opastusta ja konsultointia

Lisäopastusta ja konsultointia työhyvinvoinnin toteuttamiseen, hankesuunnitteluun ja rahoituksen hakemiseen antavat Valtiokonttorin asiantuntijat hallinnonalavastuunsa mukaisesti.

> Valtiokonttorin Kaiku-tiimin yhteystiedot

Julkaistu 27.12.2018 klo 13.00 , päivitetty 27.12.2018 klo 13.19
Suomeksi   På svenska

Takaisin sivun alkuun