Kaiku-työelämän kehittämisraha 2017

Kaiku-työelämän kehittämisraha on harkinnanvarainen kehittämisraha, jolla tuetaan valtion virastoja ja laitoksia työhyvinvointi- ja työsuojeluhankkeiden toteuttamiseksi. Rahoitusta haetaan Valtiokonttorista. Luonteeltaan se on osarahoitusmuoto. Raha on kaksivuotinen siirtomääräraha ja sitä voi hakea jatkuvasti. Tuen saaminen edellyttää, että tulossopimuksessa on määritelty työhyvinvointia ja työsuojelua koskevat tavoitteet.

Kaiku-työelämän kehittämisrahan tarkoituksena on

 • saada aikaan kyseiselle työpaikalle uusia, työhyvinvointia ja työsuojelua edistäviä tekoja, jotka soveltuvat kyseisen työpaikan tilanteeseen,
 • kehittää uusia käytäntöjä ja esimerkkejä,
 • levittää hyviä käytäntöjä valtionhallinnon työpaikoille,
 • tukea edelläkävijän otetta toiminnassa.

Kaiku-rahaa myönnetään erityisesti seuraavanlaisiin hankkeisiin:

 • Organisaation ja henkilöstön muutosvalmiuksien lisääminen ja organisaation toimivuuden tukeminen rakenteellisten muutosten jälkeen.
 • Digitaalisen, monipaikkaisen työnteon tapojen kehittäminen työhyvinvoinnin ja työterveyden näkökulmasta.
 • Avoimen, positiivisen ja vahvuuksille rakentavan organisaatiokulttuurin kehittäminen.
 • Työhyvinvointi- ja työsuojeluverkostojen vahvistaminen sekä verkostojen välisen yhteistyön kehittäminen.
   – Muita mahdollisia tuettavia verkostoja ovat valtion työyhteisösovittelijat ja henkilöstökoordinaattorit

Lisäksi jatketaan toimintatapaa, jossa Kaiku-rahalla voidaan kustantaa valtion henkilöstön itse toteuttamista hankkeista aiheutuneita, konsulttityötä vastaavia palkkakustannuksia osana isompaa kokonaisuutta, silloin kun Kaiku-kehittäjä työskentelee asiantuntijana toisessa virastossa tai kun hankkeen hakijana on useiden työpaikkojen muodostama verkosto.

Valtiokonttorin rooli

Valtiokonttori tekee hakemuksiin liittyvät päätökset ja sopimukset rahoitusta saavien työpaikkojen kanssa.

Laajoissa ja erityisen kokeiluluonteisissa hankkeissa on suositeltavaa, että Valtiokonttorin asiantuntija on jäsen hankkeen ohjausryhmässä.

Viraston rooli

Hankkeista tehdään aina kirjalliset hankesopimukset. Vastuu hankkeen suunnittelusta, toteutuksesta ja kilpailutuksesta on hakijavirastolla. Edellytyksenä on sekä johdon että henkilöstön sitoutuminen hankkeeseen. Hankkeissa tulee käyttää henkilöstöä osallistavia menetelmiä. Sekä sisällöllisinä että menetelmällisinä asiantuntijoina suositellaan viraston ja hallinnonalan Kaiku-kehittäjien ja työsuojeluhenkilöstön osaamisen hyödyntämistä.

Työelämärahaa myönnetään

Vain työhyvinvointi- ja työsuojelupainotteiseen kehittämiseen.

Rahoitusta ei myönnetä

 • virkistys- ja liikuntatoimintaan,
 • yksittäisiin tapahtumiin,
 • laitehankintoihin,
 • päivärahoihin ja osallistujien matka-, ateria- tai majoituskustannuksiin.

Työelämän kehittämisrahan saantiin liittyviä muita käytännön kysymyksiä

 • Organisaatio vastaa itse asiantuntijan hankkimisesta sekä mahdollisesta kilpailuttamisesta. Kustannusten maksaminen myönteisen päätöksen jälkeen on mahdollista takautuvasti siitä päivästä lähtien, kun hakemus on saapunut Valtiokonttoriin. Hakijaorganisaation on hyvä ottaa huomioon hankkeen käsittelyyn kuluva aika suunnitellessaan hankkeen aikataulua.
 • Hankkeen kustannusarviossa kustannukset ilmoitetaan ilman alv:ia.
 • Organisaatio maksaa ensin hankkeesta syntyvät laskut ja laskuttaa sen jälkeen Valtiokonttoria.
 • Myönteisen rahoituspäätöksen liitteenä on laskuttamisen ohje talousvastaavalle.
 • Laskut on ehdottomasti toimitettava Valtiokonttorille hankerahoituspäätöksessä ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Muuten rahoitus raukeaa.
 • Rahoituksen saanut organisaatio on velvollinen laatimaan tiivistelmän ja loppuraportin hankkeesta kolmen kuukauden sisällä siitä, kun hankkeen määräaika on kulunut umpeen. Kts. Kaiku-loppuraporttipohja (.rtf) >

Hakemukset

Kaiku-työelämän kehittämisrahan hakulomake on suunniteltu siten, että se ohjaa hankesuunnittelua.

Kaiku-kehittämisrahan hakemuslomake (doc.) >

Loppuraportti

Kaiku-rahoitusta saaneesta hankkeesta tulee toimittaa loppuraportti Valtiokonttoriin:

Kaiku-loppuraporttipohja (.rtf) >

Kaiku-hakemukset sekä loppuraportit toimitetaan sähköisenä osoitteeseen kaikuhanke@valtiokonttori.fi

Opastusta ja konsultointia

Lisäopastusta ja konsultointia työhyvinvoinnin toteuttamiseen, hankesuunnitteluun ja rahoituksen hakemiseen antavat Valtiokonttorin asiantuntijat hallinnonalavastuunsa mukaisesti:

Kaiku-työhyvinvointipalveluiden asiantuntijat >

Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)valtiokonttori.fi tai kaiku(at)valtiokonttori.fi.

Lue lisää: Kaiku-konsultointi ja hankerahoitus >

Lue lisää: Kaiku-hankkeet >

Julkaistu 8.12.2015 klo 9.52 , päivitetty 9.1.2017 klo 9.12
Suomeksi   På svenska

Takaisin sivun alkuun