Kuntoutusmahdollisuudet

Työpaikan toimivat ihmissuhteet, oikeudenmukainen kohtelu, kannustava työpaikan ilmapiiri, vaikuttamismahdollisuudet, työnkuvan selkeys sekä lähiesimiehiltä ja työtovereilta saatu tuki auttavat työssä selviytymistä ja arjessa jaksamista. Lisäksi tasapaino työn ja vapaa-ajan välillä sekä sopiva työkuormitus ylläpitävät terveyttä ja työkykyä.

Yhteistoiminnassa sovitut varhaisen tuen ja työhön paluun toimintamallit tukevat työntekijöiden jaksamista työssä. Työkykyä uhkaaviin ongelmiin voidaan tarttua ajoissa ja työssä jatkamiseen on paremmat edellytykset.

Työpaikalla tehtäviä muutoksia, jotka saattavat vaikuttaa terveyteen, tulee käsitellä avoimesti ennen muutoksen ajankohtaa. Erityisesti osatyökykyisten työntekijöiden kohdalla on tärkeää valmistautua muutoksiin huolellisesti.

Jos koet, ettet selviydy työstäsi tai jos et ole tyytyväinen esim. tekemäsi työn laatuun, työsi tuntuu liian vaativalta, joudut ristiriitatilanteisiin ja poissaolot ovat lisääntyneet, voit itse ottaa asian esille esimiehen kanssa.

Jos työpaikalla havaitaan, että työntekijä ei selviä työn vaatimuksista terveytensä puolesta, asiaan on syytä puuttua. Jos työkaverit huolestuvat, ota palaute välittämisenä.

Esimiehen tehtävänä on auttaa sinua selvittämään, mitä työpaikalla voidaan tehdä työkyvyn tukemiseksi. Yhdessä käytävissä luottamuksellisissa keskusteluissa selvitetään mm. työolot, työyhteisön toimivuus, ammatillinen osaaminen ja työntekijän omat voimavarat ja etsitään keinoja ongelmien ratkaisemiseksi.

Keskustelut työntekijän kanssa kuuluvat normaaliin esimiestyöhön.

Julkaistu 8.11.2012 klo 10.36 , päivitetty 17.7.2015 klo 13.28
Suomeksi   På svenska   In English

Takaisin sivun alkuun