Strategiset organisaatiokeskustelut

Jotta koko organisaation tieto ja voimavarat tulisi valjastettua niinkin keskeisen asian kuin päämäärän ja tavoitteen kirkastamiseen, on tärkeää käydä strategisen tason keskusteluja muuallakin kuin pakostakin varsin rajallisessa pienessä johtoryhmässä. Samalla lisätään organisaation jäsenten laajempaa ymmärrystä sen eri osien toiminnasta, edesautetaan sekä horisontaalista että vertikaalista tiedonkulua ja dialogia sekä riittävän yhtenäistä merkitysten luomista ja kehittämispuhetta.

Keskustelua voi käydä esimerkiksi näin (malli on kehitetty ja koeteltu eräässä suuressa ex-kotimaisessa ICT-alan yrityksessä):

  • Valitaan teema, josta halutaan keskustella.
  • Julkaistaan esim. intranetissä avoin kutsu: teema sekä aika ja (virtuaallinen) paikka, jossa siitä keskustellaan.
  • Pidetään k.o. tilaisuudessa lyhyt johdanto (max 30 min) teemaan esim. talon sisäisen asiantuntijan tai johtoryhmän jäsenen johdolla – teemasta riippuen. Voi olla myös videolla tai aikariippumattomasti netissä.
  • Muodostetaan noin kuuden hengen keskusteluryhmiä eri puolilta taloa/eri sidosryhmistä ja hierarkiatasoilta tulevien ihmisten kesken. Ryhmillä on 45 - 90 minuuttia aikaa pureskella asiaa. Koska tullaan eri puolilta taloa, esitellään ensin lyhyesti itsemme, keskustellaan sitten vapaasti teemasta ja kiteytetään kolmeen – viiteen pääkohtaan. Tilaisuuden lopuksi jaetaan nämä kiteytykset kaikille läsnäolijoille.
  • Koollekutsujataho kirjaa kiteytykset ja haastattelee niiden perusteella ko. asian ”omistajia” eli ylintä päättävää tasoa.
  • Haastattelu julkaistaan intranetissä sekä videona että tekstiversiona.
  • Syntyneitä oivalluksia hyödynnetään toiminnan suunnittelussa ja arjen toiminnoissa. Haluttaessa voidaan järjestää myös toinen vastaava kierros samasta asiasta, jolloin saadaan todennäköisesti syvemmälle meneviä ideoita ja ajatuksia.

Lähde: Kaiku-työhyvinvointipalvelut: Strategia ja työhyvinvointi. Työhyvinvoinnin kestävä kehittäminen, 2009.

 Takaisin keskustelukulttuurin pääsivulle

Julkaistu 11.11.2013 klo 14.00 , päivitetty 2.4.2014 klo 10.00


Takaisin sivun alkuun