Arkinen vuorovaikutus

Ottakaa onnistumisanalyysi tavaksi esimerkiksi osaksi viikko- tai kuukausipalaveria ja siivittäkää myönteistä kierrettänne. 

Sen voi tehdä vaikka näin:

Keskustelkaa vilkkaasti yhdestä asiasta, jossa olette onnistuneet. Pyrkikää mahdollisimman tarkkaan kuvaukseen siitä, mitä oikein tapahtui ja millaisia positiivisia heijastusvaikutuksia tapahtumalla oli. Entä mistä ja keistä kaikista onnistuminen johtui? Kenestä muusta? Kenestä muusta? Vielä kenestä muusta? Pohtikaa, miten varmistatte yhdessä onnistumiset jatkossakin?

Keskittykää eritoten niihin tekijöihin ja henkilöihin, jotka ovat auttaneet teitä selviytymään/onnistumaan. Mitä laajemmalle voitte arvostustanne ja kiitostanne levittää, sen parempi. Lisäksi huomioikaa, mitä vahvuuksia ja voimavaroja olette tässä onnistumisessa käyttäneet tai sen myötä löytäneet. Entä mitkä eri verkostot tai muut ulkopuoliset tahot ovat auttaneet teitä antamaan parastanne.

Kirjoittakaa virallinen raportti ja laittakaa se mahdolliseen laajaan jakeluun!

Lähde: Ben Furmania 2009 Ratkes ry:n syyspäivillä vapaasti lainaten

Takaisin keskustelukulttuurin pääsivulle

Julkaistu 26.11.2013 klo 11.21 , päivitetty 2.4.2014 klo 10.13


Takaisin sivun alkuun