Keskustelukulttuurialusta

Tulos- ja kehityskeskustelut
Strategiset organisaatiokeskustelut Henkilökohtainen tulos- ja kehityskeskustelu
Ryhmä- ja tiimikohtaiset tulos- ja kehityskeskustelut Keskustelevat kokoukset Ilman agendaa -keskustelut Työhyvinvointikeskustelut
Palautekeskustelu Henkilökohtainen suorituksen arviointi Virtuaalikokoukset Työyhteisöterveystarkastus
Arkinen vuorovaikutus Kehutuskeskustelu Yhteisen ajattelun fasilitointi Työhyvinvointidialogi
Kollegakeskustelu Virtuaalifasilitointi-pelinappula UUSI!

Yhteiseksi tekevä, uudistumiskykyinen ja 
               aikaansaava työkulttuuri

Tämän sivuston tarkoituksena on koota yhteen hyviksi koettuja käytänteitä erilaisista keskusteluista niin strategisista kuin työyhteisöä tai yksittäistä yksilöä koskevista asioista. Sivusto tarjoaa pohjan, johon toivomme täydennystä niin hallinnon sisältä kuin ulkoakin. 

Jos sinulla/teillä on hyvä ajatus tai kokemus työtä eteenpäin vievästä kohtaamisesta, kerro siitä osoitteeseen kaiku@valtiokonttori.fi. Keräämme niitä yllä olevien shakkinappuloiden alle kaiken kansan kokeiltavaksi.

Klikkaa yllä olevaa kuvaa, lue, keskustele ja toimi!

Maailma muuttuu, Eskoseni! 

Mitä enemmän kytköksiä ulkopuoliseen maailmaan, sitä enemmän on datan, informaation, kokemuksen ja tiedon virrattava yli erilaisten rajapintojen, jotta saataisiin riittävän yhtenäisiä tulkintoja ja merkityksiä toimintaympäristön nykyisistä, potentiaalisesti ja tulevista vaateista. 

Vain keskustellen voimme muodostaa tästä virrasta kohtuullisen jaettuja näkemyksiä, jotka luovat suuntaa ja ohjaavat toimintaa sekä mahdollistavat kulloinkin kaivattavan jouston, kehittymisen ja uudistumisen. Vain keskustellen löydämme kohtuullisen yhteisen näkemyksen ytimestä, jonka vakiinnutamme hetkeksi paikalleen.

Mitä vähemmällä väellä toimimme, sitä tärkeämmiksi muodostuvat verkostot ja niissä tapahtuva informaation vaihto. Haasteenamme on luoda uudenlaisia, jatkuvasti oppivia, yhdessä puhumisen ja tekemisen tapoja, sillä hierarkiaa ei ole yhden yksittäisen ihmisen päässä vaan eri tavalla ajattelevien. 

Saadaksemme aikaan vähemmällä enemmän tarvitsemme vireää ja aktiivista työ- ja keskustelukulttuuria, jossa myös nopeasti kokeillaan eri hypoteesien toimivuutta, opitaan ja yritetään uudelleen.

”Kun yritykset ottivat yhteisöllisiä toimintatapoja ja työvälineitä käyttöön, ne saivat näissä tehtävissä aikaan 25–35 prosentin tuottavuusparannuksia. Kysymys on toimintatavan muutoksesta ja siirtymisestä jakamisen kannustamiseen.”

Kaija Pöysti: Tietoasiantuntija 1/2013

Julkaistu 22.10.2013 klo 16.49 , päivitetty 13.3.2017 klo 9.37


Takaisin sivun alkuun