Tulokset valtiolla

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys

Analyysiraportti vuodesta 2016 alkaen

Analyysiraportti 2017 (pdf) 

Analyysiraportti 2016 (pdf)

Tiivis analyysiraportti tarjoaa tiedot valtion henkilöstön työtyytyväisyydestä: VMBarosta saadut innovointikyky-, johtamis- ja työyhteisöindeksit sekä QWL-indeksin (Quality of Working Life). Lisäksi raportilla esitetään panostukset työhyvinvointiin ja henkilöstön kehittämiseen valtiolla sekä esimerkki organisaation näkökulmasta. Lopussa on yhteenveto raportointivuoden johtopäätöksistä.

Raporttikooste

Työtyytyväisyys 2017 (pdf)  ja Työtyytyväisyys 2017 (excel) 

Työtyytyväisyys 2016 (pdf) ja Työtyytyväisyys 2016 (Excel) 

Raporttikokonaisuus sisältää tutkimusvuoden työtyytyväisyystiedot: 
-  Koko valtion henkilöstölle yhteensä 
-  Valtion henkilöstölle luokiteltuna sukupuolen, iän, vakinaisuuden, hallinnonalan, virastotyypin, henkilöstöryhmän ja koulutuksen mukaan

Uudet aikasarjat v. 2016 tutkimuksista lähtien:
VMBaron työtyytyväisyystutkimuksen kysymyspatteristo uudistettiin v. 2016. Yksittäiset kysymykset ja kysymysosiot ovat VMBarossa osittain vertailukelpoiset, mutta tulosten analysoinnissa suoraa vertailua aiempiin vuosiin ei ole mielekästä tehdä. Suositus on, että vuodesta 2016 alkaen aloitetaan uudet aikasarjat.

Vuosina 2006–2015

Työtyytyväisyys 2015 (pdf) > 

Työtyytyväisyys 2015 (Excel) > 

Kooste vuoden 2015 valtion henkilöstön työtyytyväisyystutkimuksen tuloksista muuttujittain (pdf) > 

Kooste vuoden 2015 valtion henkilöstön työtyytyväisyystutkimuksen tuloksista muuttujittain (Excel) > 


 

Julkaistu 12.5.2017 klo 9.21 , päivitetty 12.6.2018 klo 13.35


Takaisin sivun alkuun