Johtamisen ja esimiestyön tuki

Muutoskyvykkyyttä, tuloksia ja työhyvinvointia laadukkaalla johtamisella!

Hyvällä henkilöstöjohtamisella luomme edellytyksiä valtion toimintayksiköiden tuloksellisuudelle, tehokkuudelle ja palvelukykyisyydelle. Tarjoamme tietoa ja apuvälineitä sekä henkilöstöjohtamisessa että työhyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä valtiohallinnon organisaatioille.

Valtioyhteisön johtamista ohjaa Valtioneuvoston periaatepäätös valtion henkilöstöpolitiikan linjasta sekä moninainen, myös valtiovarainministeriön johdolla tehty arvotyö. Valtiokonttorin Kaiku-palvelut pohjaavat näihin linjauksiin. Näkemyksemme mukaan työhyvinvointi syntyy työssä. Teemme työtä työyhteisöjen toimivuuden ja hyvinvoinnin lisäämiseksi. Organisaatioiden muutostilanteissa tuemme niiden johtoa ja henkilöstöä.

Kun muutokseen liittyy henkilöstön uudelleensijoittumista ja liikkuvuuden edistämistä, kannattaa olla yhteydessä Valtion henkilöstöpalveluiden asiantuntijoihin. Olemme mukana viemässä käytäntöön yhteisesti sovittuja työnantajatoiminnan pelisääntöjä.  Pyrimme osaltamme mahdollistamaan sen, että valtiolla on tiedon ja resurssien jakamista tukevat arvot ja johtamisjärjestelmä.

Huolehdimme osaltamme siitä, että valtiokonsernilla on käytettävissään johtamisessa tarvittava henkilöstöinformaatio. Tuotamme asiakasorganisaatioillemme yhteisiä työvälineitä ja tietojärjestelmiä sekä näiden avulla kerättyä analysoitua tietoa henkilöstöjohtamisen tueksi. Toimiva ja tehokas valtionhallinto on kansallinen menestystekijä.

Johtaminen on mahdollistamista

Johtamisen tehtävänä on luoda rakenteita, jotka palvelevat mahdollisimman sujuvaa, tehokasta ja vaikuttavaa työntekoa organisaation kaikilla tasoilla. Johtaminen on mitä suurimmassa määrin palvelutehtävä. Työhyvinvoinnin – mielekkäiden työtehtävien, sujuvan työn ja toimivien työolojen – näkökulmasta mitä enemmän on valtaa vaikuttaa, sitä enemmän on vastuuta koko henkilöstön työhyvinvoinnin edellytysten rakentamisesta. Ottaen huomioon osaavan, motivoituneen ja organisaation perustehtävään sitoutuneen henkilöstön aseman valtio-organisaatioiden elinvoimaisuuden ylläpitämisessä, tulisi henkilöstön työhyvinvoinnista huolehtimisen olla johdon ykkösprioriteettejä.


 

Julkaistu 5.8.2015 klo 12.54 , päivitetty 11.8.2015 klo 13.52
Suomeksi   På svenska   In English

Takaisin sivun alkuun