Verkkomaksamisratkaisun eli Suomi.fi-maksut-palvelun käyttöönottohanke etenee  (2.8.2017)

Suomi.fi-tunnus

Hankkeen pilottivirastot Trafi ja MML ovat aloittaneet Suomi.fi-maksut-palvelun käytön kesäkuussa ja syksyn käyttöönottojen valmistelu etenee vauhdilla.

Hankinnasta valitettiin markkinaoikeuteen syksyllä 2016 ja Valtiokonttori sai täytäntöönpanoluvan joulukuussa 2016. Markkinaoikeus on hylännyt 4.7.2017 (julkinen 27.7.2017) tekemällään päätöksellä hankinnasta tehdyn valituksen ja tähän liittyvät hyvitysmaksuvaatimuksen ja oikeudenkäyntikuluvaatimuksen. 

Markkinaoikeuden päätöksen perusteluissa on todettu, että Valtiokonttori on toiminut hankintasääntöjen mukaisesti seuraavien vaatimusten osalta:

  • Hankinnan kohteen väitetty syrjivä määritteleminen
  • Hintaa koskevan vertailuperusteen osa-alueiden väitetty epäselvyys
  • Hintaa koskevan vertailuperusteen osa-alueiden hyväksyttävyys
  • Tarjousten saattaminen vertailukelpoisiksi
  • Hankintapäätöksen perusteleminen

Hankinnan ilmoitetun laajuuden ja ennakoidun arvon osalta on todettu, että Valtiokonttorin tarjouspyyntöasiakirjoissa ennakoitu arvo on kuvattu riittävän hyvin, mutta niissä ei ole avoimuusperiaatteen edellyttämällä tavalla annettu riittäviä tietoja hankinnan laajuudesta ja siihen mahdollisesti liittyvistä käyttäjäorganisaatioista. Lopputuloksena markkinaoikeus kuitenkin hylkäsi valituksen ja päätti, että hyvitysmaksua ei määrätä ja osapuolet vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Verkkomaksamispalvelu eli Suomi.fi-maksut

Valtiokonttori toteuttaa osana käynnissä olevaa Kansallinen palveluarkkitehtuuri (KaPA) -ohjelmaa julkishallinnon toimijoille uuden Suomi.fi-maksut-palvelun hankinnan ja käyttöönoton. Verkkomaksamisen palvelulla korvataan nykyisin käytössä oleva VETUMA-maksamisen ratkaisu, jonka sopimuskausi päättyy 2017 lopussa. Nykyinen Vetuma (verkkotunnistamisen ja -maksamisen palvelu) on Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin tuottama.

Lue lisää palvelusta >


Lisätietoja: hankepäällikkö Jukka Sorvali, jukka.sorvali(at)valtiokonttori.fi, p. 050 462 8696

Kohderyhmä: Virastot ja laitokset, Kansalaiset, Yhteisöt, Kunnat
Ydinprosessi: Talousjohtamisen tukeminen, Kansalais- ja yhteisöpalvelut
Julkaistu 2.8.2017 klo 10.05 , päivitetty 2.8.2017 klo 10.04

Takaisin sivun alkuun

Anna palautetta

Viesti koskee


Yhteystiedot