Valtiontalous

Valtiokonttori kerää kuukausittain kirjanpitoyksikköjen ja talousarvion ulkopuolisten valtion rahastojen tilitiedot keskuskirjanpitoon. Tietojen pohjalta julkaisemme Valtiontalouden kuukausitiedotteen.

Valtiontalouden kuukausitiedotteella raportoidaan valtion talousarvion toteutumisesta, valtion tuotoista, kuluista, varoista ja veloista sekä rahavirroista. Se sisältää mm. valtion talousarviotalouden tasapainolaskelman, valtion tuotto- ja kululaskelman, valtion taseen sekä valtiontalouden rahavirtalaskelman.

Valtion keskuskirjanpidon tiedot siirretään kuukausittain Valtion raportointipalveluun (Netra), jossa ne ovat julkisesti kaikkien tarkasteltavissa.

Varainhoitovuoden päätyttyä laadimme valtion tilinpäätöksen kirjanpitoyksikköjen tilitietojen, tilinpäätöksen liitetietojen sekä Valtiokonttoriin keskitettyyn valtuusseurantaan toimitettujen valtuustietojen pohjalta.

Kuukausitiedote, kansi

Valtiontalouden kuukausitiedote >

Tilinpäätös-kansi

Valtion tilinpäätös >

Tilikartta-kansi

Tilikartat >

Netran etusivu

Valtion raportointipalvelu Netra >

Valtuusseuranta Netrassa

Valtuusseuranta > 
(www.netra.fi > Talous > Valtuudet > Valtuusraportointi)

Julkaistu 23.11.2012 klo 13.52 , päivitetty 16.9.2014 klo 11.47
Suomeksi   På svenska   In English

Takaisin sivun alkuun

Anna palautetta

Viesti koskee


Yhteystiedot