Valtion virkamiesten matkavahinkoturva Valtiokonttoriin 1.1.2018  (17.5.2017)

Virkamies ja matkalaukku

Valtiokonttorissa valmistellaan parhaillaan valtion virkamiesten matkavahinkojen korvaustoiminnan aloittamista ensi vuoden vaihteessa. Tuki- ja neuvontapalvelun toimittajaksi valittiin kilpailutuksen perusteella Falck Global Assistance.

Tehtävän siirto Valtiokonttoriin takaa yhdenmukaisen turvan kaikille valtioon palvelussuhteessa oleville. Turva on matkustajalle yhtä hyvä tai parempi kuin aikaisempi yksityiseltä vakuutusyhtiöltä hankittu turva ja joitakin vakuutukseen sisältyviä rajoituksia on poistettu tai lievennetty.

Matkavahingonkorvauksen yhteensovittaminen muun palvelussuhteeseen liittyvän vakuutusturvan kanssa mahdollistuu, kun korvauksen maksaa Valtiokonttori riippumatta siitä onko kysymyksessä työtapaturma vai vapaa-ajan vahinko.

Ulkomaan virkamatkalla aiheutuneiden vahinkojen korvaaminen valtion omana toimintana mahdollistaa jopa 500 000 euron vuotuisen säästön.

Mikä muuttuu?

Virkamiehen kannalta muutos tulee siihen, että matkavahinkoturva on voimassa myös virkamatkaan ajoittuvilla lomilla sekä virkamatkan aikana tehtävällä vapaa-ajanmatkalla. Korkean turvallisuusriskin alueilla (sotariskialueet) ei tarvita enää lisäturvaa.

Valtion kannalta muuttuu se, että vahinkoa ei enää korvata, jos matka peruuntuu, keskeytyy tai virkamies myöhästyy matkalta. Valtion omaisuutta (esim. puhelin, tietokone) ei enää korvata erikseen.

Ennallaan säilyy 24/7-tukipalvelusovellus, nyt Falckin tuottamana, ja se kannattaa ladata puhelimeen jo ennen matkaa. Sovellus sisältää hätäpalvelun yhteystiedot ja tiedot lähimmistä hoitolaitoksista.  Hätäpalvelusta saa apua ympäri vuorokauden suomen, ruotsin ja englannin kielellä, lääketieteellisen arvioinnin ja hoitoonohjauksen sekä maksusitoumukset.

Matkavakuutuskortin saa edelleenkin omalta organisaatiolta käyttöön ja se merkitsee, että omaa rahaa ei tarvita hoidon maksamiseen.

Mitä korvataan?

1. Matkatavaravahingot

  • myöhästyminen, vahingoittuminen, katoaminen

2. Matkustajaturva

  • sairaus, tapaturma, sairauden pahenema, pysyvä haitta, kuolemantapaus
  • terveydenhoito (yli 3 kuukauden matkoilla)
  • sairauden tai tapaturman jatkohoito Suomessa

3. Matkavastuuvahingot

4. Oikeudenkäyntikulut

Ketkä saavat korvausta?

1. Enintään 3 kuukauden virkamatkalla oleva virkamies.

2. Yli 3 kuukauden virkamatkalla oleva virkamies sekä hänen vähintään 6 kuukauden ajan mukana matkustavat perheenjäsenensä.

3. Valtion kutsumat henkilöt Suomessa tai ulkomailla suoritettavan tehtävän hoitamiseksi, jollei kutsutulla ole muuta turvaa matkalla sattuvan vahingon varalta.

Lue lisää yksityiskohdista os. www.valtionmatkaturva.fi (sivut aukeavat kesäkuun alkupuolella)

Palvelua kehitetään yhdessä asiakkaiden kanssa

Jokaisessa ministeriössä ja virastossa on ulkomaan matkaturvan yhteyshenkilö, jonka tehtävänä on jakaa Valtiokonttorin ajankohtaistiedotteet oikeille tahoille omissa organisaatiossaan sekä hallita matkavakuutuskortteja.

Olemme keränneet virastojen yhteyshenkilöistä asiakasraadin, jonka kanssa alamme kehittää matkavahinkopalvelua asiakkaan kannalta oikeaan suuntaan.

Yhteystiedot:

matkavahingot@valtiokonttori.fi
Netta Kokko, puh. 0295 50 3220

Kohderyhmä: Virastot ja laitokset
Ydinprosessi: Henkilöstöjohtamisen tukeminen
Julkaistu 17.5.2017 klo 14.59 , päivitetty 17.5.2017 klo 14.57

Takaisin sivun alkuun

Anna palautetta

Viesti koskee


Yhteystiedot