Valtiokonttori mukana uudistamassa kriisinhallinnan ja varusmiespalvelun vakuutusturvaa  (21.11.2013)

Valtiokonttori aloittaa yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön ja puolustusministeriön kanssa valmistella uutta lakia, joka yhtenäistäisi ulkomailla sotilaskriisinhallinnassa ja siviilikriisinhallinnassa toimivien henkilöiden tapaturmaturvan. Laissa huomioitaisiin myös kriisinhallintatehtävien erityisolosuhteet, jotka tulisi ottaa huomioon tapaturmien korvausharkinnassa.

Lainmuutosvalmistelu on osa puolustusministeriön käynnistämää Kansallista kriisinhallinnan veteraaniohjelmaa. Vakuutusturvan osalta Veteraaniohjelman ohjaajana toimii Valtiokonttorin johtama Sotilastapaturma-asiain neuvottelukunta.  

Samalla valmistellaan myös kotimaassa asevelvollisuuttaan suorittavia koskevan sotilastapaturmalain muuttamista vastaamaan nykyistä paremmin varusmiespalvelun toimintaympäristöä. 

Kumpikin laki on tarkoitus saada voimaan samanaikaisesti tapaturmavakuutuslainsäädännön kokonaisuudistuksen kanssa vuoden 2016 alusta.

Kohderyhmä: Kansalaiset
Ydinprosessi: Kansalais- ja yhteisöpalvelut
Julkaistu 21.11.2013 klo 13.21 , päivitetty 21.11.2013 klo 14.08

Takaisin sivun alkuun

Anna palautetta

Viesti koskee


Yhteystiedot