VMBaro ja 360: Valtion yhteiset mittarit ja palautetyökalut  (20.3.2017)

Yksi nykyisen hallitusohjelman kärkihankkeista on toimeenpanon ja johtamisen parantaminen. Vuosittain johtamisen onnistumista mitataan valtiolla VMBaro-työelämäkyselyllä, mutta johtamiskokemuksen osalta mittaamista on kehitettävä, jotta palaute voidaan kohdistaa paremmin kullekin esimiehelle.

Johtamis- ja esimiestyön kehittämiseen 360-palaute

Olemme syksyn 2016 aikana Valtiokonttorissa työstäneet yhteistyössä n. 30 eri valtion organisaation edustajan kanssa valtiolle yhteistä 360-palautetta, jossa lähiesimiehet saavat palautetta esimiestyöstään omalta työyhteisöltään, omalta esimieheltään ja kollegoiltaan. Suunnittelutyötä tehtiin työpajoissa ja tuotoksena syntyi 31 kysymyksen patteristo keskeisimmistä tämän päivän johtamistyön elementeistä. Kysymysten osa-alueet ovat tavoitteellinen johtaminen, uudistumisen johtaminen, työhyvinvointi ja työyhteisön toimivuus sekä esimies oman johtajuutensa kehittäjänä. Lisäksi poikkeavana muihin 360-kyselyihin lisättiin myös vastaajalle itsearvio omasta tuestaan työyhteisön toimivuuteen sekä esimiestyöhön.

360-osa-alueet

 
Kysymyspatteristoa testattiin yhdessä GTK:n, Maanmittauslaitoksen sekä Pelastusopiston kanssa. Suurempia muutostarpeita ei löytynyt, joten sisältö on nyt lähestulkoon käyttövalmis.

Nyt seuraava askel on löytää sisällölle yhteinen työkalu. Kaupalliset 360-arvioinnit/-palautteet ovat usein virastolle melko suuri kustannuserä, joten tavoitteena on saada kustannussäästöjä yhteisen työvälineen avulla. Usein suurin kustannuserä on syntynyt konsulttien coaching- ja sparrauskeskusteluista, ja niitä varten on kerätty valtion sisäistä coach- ja työnohjaajaverkostoa virastojen hyödynnettäväksi. 360-palautteen purkuun on olemassa myös valmiit materiaalit, joten myös virastojen HR-osaajat ja Kaiku-kehittäjät voivat vetää purkutilaisuuksia.

Tavoite on, että viimeistään vuodenvaihteessa virastoilla olisi mahdollisuus käyttää uutta 360-palautetta.

Tutun VMBaron vuoden 2016 analyysiraportti saa uuden ilmeen

VMBaro-työelämäkyselyn valtion vuoden 2016 tulosten analysointityö on käynnissä. Vuositiedot on jo julkaistu ja ne löytyvät Valtiokonttorin sivuilta. Vuodesta 2016 koostettu analyysi tulee olemaan aiempiin vuosiin nähden hieman erilainen ja se valmistuu huhtikuun loppupuolella. Analyysin tuloksista kerrotaan lisää tulevissa uutiskirjeissä. Analyysiraportti julkaistaan myös Valtiokonttorin sivuilla.

VMBaron ja uuden 360-palautteen avulla virastot voivat kerätä arvokasta palautetta oman toiminnan, organisaatiokulttuurin sekä johtamis- ja esimiestyön kehittämiseen.

Lisätiedot:
360-palaute: Niina Turumäki, niina.turumaki@valtiokonttori.fi
VMBaron analyysi: Sonja Kuusisto, sonja.kuusisto@valtiokonttori.fi

Kohderyhmä: Virastot ja laitokset
Ydinprosessi: Henkilöstöjohtamisen tukeminen, Talousjohtamisen tukeminen
Julkaistu 20.3.2017 klo 12.06 , päivitetty 20.3.2017 klo 12.05

Takaisin sivun alkuun

Anna palautetta

Viesti koskee


Yhteystiedot