Uutisarkisto

Hakusanat


Ydinprosessit
Lisää tai poista valintoja

Kohderyhmät
Lisää tai poista valintoja

 
1
2
3
4
...
69
Seuraava
Kaiku-työelämäpalvelut järjestää kevättalvella pari pienimuotoista, kahden-kolmen päivän mittaista - työpajaprosessia kehittäjille, johdolle ja asiantuntijoille. Tut...
Kuvassa keskellä Rajavartiolaitoksen vieraamme Leila Litmanen-Iltola sekä Valtiokonttorista Henna Honkanen ja Ella Tarvainen. Valtiokon...
Valtiokonttorin vahingonkorvauspalvelussa tavoitellaan erinomaista asiakaskokemusta. Oletuksenamme on, että erinomainen asiakaskokemus syntyy oikeudenmukaisesta korvauksesta, selkeästä päätökses...
Mitä voimme yhdessä saavuttaa? Kustannuslaskennan kehittämiselle voidaan asettaa useita yksittäisiä tavoitteita, jotka antavat suunnan toiminnan ja talouden päämäärätietoiselle johtamiselle: ...
Valtiokonttori toimeenpanee sosiaali- ja terveysministeriön valmistelemaa ja eduskunnan säätämää lakia sotilastapaturman ja palvelussairauden korvaamisesta (1521/2016). Lakia sovelletaan asevelvollis...
Hyvää joulua!  13.12.2018
Me Valtiokonttorissa toivotamme hyvää joulua kaikille asiakkaillemme ja sidosryhmillemme. Tämänvuotisen kortin kuva on koostettu Lapsi mukaan töihin -päivänä 23.11. Valtiokonttorissa vieraina ollei...
Lakisääteinen tapaturmavakuutus perustuu vuonna 2016 voimaan tulleeseen työtapaturma- ja ammattitautilakiin, jonka mukaan työntekijällä on oikeus saada korvausta työssä sattuneesta tapaturmasta tai t...
Suomi.fi-maksut palveluun voi nyt liittää MobilePay-sovelluksen. Mobiilimaksamiseen tarkoitettu sovellus on saatavilla kaikkien pankkien asiakkaille. MobilePay ...
Rovajärvellä 6.12.2018 sattuneen vakavan onnettomuuden johdosta olemme koonneet tietoa korvauksista oheen. Asevelvollisen palveluksesta aiheutuvan kuoleman perusteella maksetaan puolisolle j...
Toivotamme Hyvää Itsenäisyyspäivää – erityisesti asiakkaillemme sotainvalideille ja sotaveteraaneille! Valtiokonttori ja Valtiokonttorin henkilöstö
Valtioneuvosto kokoontui poikkeuksellisesti tänään 5.12. jo aamupäivällä klo 10 ja asialistalla oli runsaasti hallituksen esityksiä. Niistä yksi oli valtiovarainministeriön (VM) valmistelema Palkeet-...
Valtiokonttorin uutiskirje Uutisia valtion rahoitustoiminnasta 2/2018 on julkaistu. Uutiskirjeen aiheet: Hallitus esittää muutoksia vuokrataloyhteisöjen tukitoimiin Jari Häkkinen ...
Valtiokonttori osallistuu kehittämisprojektiin, jossa valtionhallinnon sisäisiä konsernipalveluja tuottavat organisaatiot pohtivat keinoja palveluidensa yhtenäistämiseksi ja asiakaskokemuksen parant...
Aravalaina- ja tuotekehityslaina-asiakkaat voivat noutaa vuoden 2018 tiliotteen Valtiokonttorin asiointipalvelusta 15.1. alkaen. Tiliotteita ei enää lähetetä postitse. Yritys tai yhteisö voi ant...
Hallitus antoi lokakuussa eduskunnalle esityksen, jonka tarkoituksena edistää valtion tuella rahoitettuja asuntoja omistavien vuokra- ja asumisoikeustaloyhteisöjen talouden tervehdyttämistä ja ennalt...
Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon prosessikuvaukset julkaistaan joulukuun alusta lukien Arkkitehtuuripankissa. Arkkitehtuuripankki on Väestörekisterikeskuksen t...
Professori Seppo Ikäheimo Aalto-yliopistosta kertoi Valtion taloushallintopäivässä tilinpäätöksen tehtävistä ja kansainvälisestä vertailusta. ...
Kunnat ilmoittivat toukokuussa Valtiokonttorille yhteensä 19,3 miljoonan euron lisämäärärahatarpeista rintamaveteraanien kuntoutukseen ja kotona asumista tukeviin palveluihin tälle vuodelle. Lisätarv...
Ajankohtaista valtion työsuojelussa 2/2018 -tiedote on luettavissa Valtiokonttorin kotisivuilla >> Aiheina mm. Aivojen hyvä -työpäivä seminaarin 9.10.2018 esitysmateriaalit ja tallen...
Valtiokonttorin D9-digitiimi teki kahdessa vuodessa lähes 100 toimeksiantoa. Tiimi muun muassa lanseerasi design sprintit valtionhallintoon ja käytti palvelumuotoilun menetelmiä kiperien yhteiskunnal...

Anna palautetta

Viesti koskee


Yhteystiedot