Uutisarkisto

Hakusanat


Ydinprosessit
Lisää tai poista valintoja

Kohderyhmät
Lisää tai poista valintoja

 
Valtiokonttori on uudistamassa tunnistuspalveluaan, jonka kautta kirjaudutaan Valtiokonttorin ekstranetteihin ja sähköisiin asiointipalveluihin (Bowie, Heli, Netra, PSRNet, Sart, Tahti ja Vakuutus...
Valtiokonttori on päättänyt maksaa kärsimyskorvauksia Jokelan kouluammuskelun uhreille. Laissa säädetyt enimmäiskorvaukset eli 3000 euroa maksetaan seitsemälle oppilaalle. Lisäksi kaksi opettaj...
Valtiokonttorin päätoimipisteen remontti Helsingissä Sörnäisten rantatiellä on valmistunut ja palaamme Valimon väliaikaisesta toimipisteestä takaisin uusittuihin toimitiloihimme kesäkuussa.  ...
Valtio Expon
Valtion IT-palvelukeskus ja Henkilöstöpalvelut -yksikkö Valtiokonttoriin Tuottavuuden lisäämiseksi valtio keskittää aikaisempaa enemmän talous- ja henkilöstöhallinnon sekä tieto­hallinnon palve...
Valtiokonttorin Hallinnon ohjaus on uudistanut verkkosivustonsa sisällön ja rakenteen. Uudistuksella sivustosta haluttiin tehdä mahdollisimman selkeä ja helppokäyttöinen.
Valtiokonttorin Vakuutustoimialan työnantaja-asiakkaille
Valtiokonttorin Vakuutustoimialan sähköinen vuosikertomus on jul
Valtiokonttori on saanut valmiiksi ehdotuksen valtion tilinpäätökseksi varainhoitovuodelta 2007. Ehdotuksen allekirjoittivat maanantaina 21.4.2007 Helsingissä pääjohtajan sijaisena toimiva finanss...
Valtiokonttorin Rahoitustoimialalta on lähetetty 25.4.2008 asiakkaille laskut maan- ja metsänparannuslainoista, vesitiluslainoista ja uusjaon tukemislainoista. Valitettavasti laskuista puuttu...
Espanjan Malagassa lauantaina sattuneessa bussionnettomuudessa aiheutuneet vahingot korvataan onnettomuuden aiheuttaneen ajoneuvon liikennevakuutuksesta, ja ne määräytyvät Espanjan liikennevakuutu...
  Julkisen alan / Valtion eläketietoja ei tarvitse tarkistaa Yksityisen sektorin työeläkelaitokset lähettävät porrastetusti huhtikuun ja marraskuun lopun välisenä aikana postitse yli 3 ...
Tarjolla uusi kouluttautumismahdollisuus syksyllä 2008 Valtionhallinnossa toimii jo lähes 300 Kaiku-kehittäjää, jotka ovat saaneet Valtiokonttorin Kaiku-työhyvinvointipalvelujen järjestämän työ...
Valtion antolainojen suoritusajoissa saattaa esiintyä viiveitä Sampo Pankin teknisten ongelmien vuoksi. Tästä johtuen Valtiokonttorilta voi lähteä asiakkaille aiheettomia maksuhuomautuksia. Ongelm...
Työmarkkinajärjestöiltä tuottavuuskunniamaininta valtion Kaiku-työhyvinvointipalveluille (3.4.2008) Valtiokonttorin vuonna 2002 luoman Kaiku-ohjelman avulla työhyvinvointi on jalkautettu osaksi...
Uutiskirjeen aiheita:   Parempaa palvelua hal
Rahoituksen ja Hallinnon ohjauksen sähköiset vuosikatsaukset ilmestyivät tänään 6.3.2008 kolmella kielellä.
Sotilasvammalain eräiden säännösten soveltamisesta annettua asetusta (1117/1985) on muutettu niin, että jos 10-25 prosentin sotainvalidi jakaa laitoskuntoutusjaksonsa aviopuolisonsa kanssa, niin m...
Vuoden 2008 alusta lukien Rahoituksen antolainaustoimintojen hallinnoitavaksi siirtyneistä maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (TIKE), lääninhallitusten ja Maanmittauslaitoksen ai...
Kevään 2008 taloudellisen tuen hakukierros on alkanut. Tukea voi hakea yhteisölle myönnettyyn aravalainaan. Hakuajat päättyvät 14.3.2008. Ks. Yhteenveto: Vuokratalojen tukitoimenpiteet vuonna 2...

Anna palautetta

Viesti koskee


Yhteystiedot