Uutisarkisto

Hakusanat


Ydinprosessit
Lisää tai poista valintoja

Kohderyhmät
Lisää tai poista valintoja

 
Sotilasvammalain eräiden säännösten soveltamisesta annettua asetusta (1117/1985) on muutettu niin, että jos 10-25 prosentin sotainvalidi jakaa laitoskuntoutusjaksonsa aviopuolisonsa kanssa, niin m...
Vuoden 2008 alusta lukien Rahoituksen antolainaustoimintojen hallinnoitavaksi siirtyneistä maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (TIKE), lääninhallitusten ja Maanmittauslaitoksen ai...
Kevään 2008 taloudellisen tuen hakukierros on alkanut. Tukea voi hakea yhteisölle myönnettyyn aravalainaan. Hakuajat päättyvät 14.3.2008. Ks. Yhteenveto: Vuokratalojen tukitoimenpiteet vuonna 2...
Lainatietojen siirto Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (TIKE), lääninhallitusten ja Maanmittauslaitoksen lainojenhoitojärjestelmistä Valtiokonttorin Rahoituksen käyttämään laino...
- Esityö on tehty, kaikki on valmista. Nyt virastojen on vain siirryttävä sähköiseen laskutukseen.  
Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (TIKE), lääninhallitusten ja Maanmittauslaitoksen hoitamat valtion lainat ja saamiset siirtyvät Valtiokonttorin Rahoituksen hallinnoitavaksi. T...
Valtiokonttori järjestää informaatiopäivän PSRnetistä ja eläketurva-asioista 24.1.2008 Helsingissä. Päivä on suunnattu valtion, kuntien ja yksityisten VaEL:in piiriin kuuluvien työnantajien pal...
- Suhtautuminen ehdottamiimme taloustiedon seurantakohteisiin on pääosin myönteistä. Lausuntokierrokselta tuli myös sellaista palautetta, etteivät virastojen tarpeet ja näkökulmat tulleet ehdotuks...
Valtiokonttori korvaa vuoden 2008 alusta vapaaehtoisessa maanpuolustuksessa sattuneet tapaturmat ja sairastumiset. Tapaturmat korvataan sotilastapaturmalain perusteella. (1.1.2008) Valtiokonttori v...
Valtiokonttorin Rahoitustoimiala ja Valtion asuntorahasto ovat julkaisseet yhteistyössä SART-esitteen. Esitteessä kerrotaan uudesta tilinpäätösanalyysi- ja raportointisovelluksesta, joka on kehite...
Rahoitustoimiala on julkaissut Maksuvapautukset-esitteen, jossa käsitellään valtiolle tulevasta maksusta ja korvauksesta vapauttamista. Mahdollisuus vapautukseen perustuu maksuvapautuslakiin (529/...
Valtiokonttorin Rahoitustoimialan rahoituspäällikkö Mika Arol

Anna palautetta

Viesti koskee


Yhteystiedot