Uutisarkisto

Hakusanat


Ydinprosessit
Lisää tai poista valintoja

Kohderyhmät
Lisää tai poista valintoja

 
Edellinen
1
2
3
4
5
6
...
70
Seuraava
Aikataulut Maakuntauudistuksen siirtyminen vuodella vaikuttaa myös Kunta- ja maakuntatalouden tietopalveluprojektin (myöh. Tietopalvelu) aikataulutuksiin. Tietopalvelun tuotantokäyttöönotto si...
Valtiokonttori kilpailutti verkkomaksamisen palvelun (Suomi.fi-maksut) valtiovarainministeriön toimeksiannosta vuoden 2016 aikana. Suomi.fi-maksut palvelulla korvatt...
Valtiontalouden kuukausitiedotteella raportoidaan valtion talousarvion toteutumisesta, valtion tuotoista, kuluista, varoista ja veloista sekä rahavirroista. Se sisältää mm.  valtion talousarviot...
Valtiokonttorin vuosittaiset Neuvontapalvelu-päivät sotainvalidien veljeskotien ja hoito- ja kuntoutuslaitosten palveluneuvojille pidettiin tänä vuonna Tampereella 11.-12.10. Paikalla oli kuutisenkym...
Julkisen sektorin organisaatioiden laatutyön edistäminen ja sen osana laadunarviointimalliin (CAF) liittyvät tehtävät siirretään Valtiokonttorista HAUS kehittämiskeskus Oy:n hoidettavaksi 1.11.2018 ...
Aravalainoitetut vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöt voivat hakea Valtiokonttorilta tervehdyttämistoimia ja rahoitusratkaisuja taloutensa tasapainottamiseksi. Valtiokonttorin rahoitusasiantuntijat R...
Maanpuolustukseen osallistuvien turvaverkkopäivä 3.10.2018 Tärkeintä nopea kuntoutukseen pääsy Valtiokonttorin järjestämässä toisessa Maanpuolustukseen osallistuvien turvaverkkopäivässä kes...
Valtiovarainministeriössä on valmisteltu hallituksen esitystä Valtiokonttorista annetun lain muuttamiseksi sekä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta (Palkeet) annettavaksi laiksi...
Työn suunnittelussa ja tekemisessä on huomioitava ihmisen kyky käsitellä tietoa. Uuden oppiminen vaatii aikaa, myös aivojen täytyy saada levätä. Aivoystävällinen työ vaatiikin niin organisaation ja t...
Valtiokonttori ja Kuntaliitto toteuttavat syys-lokakuussa julkishallinnon laadunkehittämistä koskevan kyselyn. Kyselyn tavoitteena on saada kattava kuva julkishallinnossa käytettävistä laatumenetelmi...
Tahti-tiedote 3/2018 on julkaistu. Lue lisää: Tahti-tiedotteet
Lähde: valtiovarainministeriön tiedote 21.9.2018 Valtion velanhallinta ja valtion maksuliikenteen hoito olisi siirrettävä erilliseen velkatoimistoon, ehdottaa valtion velanhallinnan kehittämis...
Kunta-alan suurin vuosittainen tapahtuma Kuntamarkkinat keräsi Kuntatalolle 7800 kävijää ja yli 180 näytteilleasettajaa 12.–13.9.2018.  Valtiokonttori oli mukana yhteisellä osastolla Asumisen ra...
Valtiokonttori on julkaissut koosteen vuokra- ja asumisoikeusaravalainojen koroista ja vuosimaksujen tarkistuksista. Kiinteäehtoisten lainojen uudet korot ovat voimassa 1.4.2019 alkaen. Muut vuo...
Valtiontalouden kuukausitiedotteella raportoidaan valtion talousarvion toteutumisesta, valtion tuotoista, kuluista, varoista ja veloista sekä rahavirroista. Se sisältää mm.  valtion talousarviot...
Kelan hallitus on tänään 30.8. kokouksessaan päättänyt nimittää YTM Nina Nissilän Kelan ICT-palvelukeskuksen johtajaksi. Nissilä siirtyy Kelaan Valtiokonttori...
Valtiokonttorin uutiskirje Uutisia konttorilta 3/2018 on julkaistu 23.8. Kuhunkin uutiskirjeeseen poimimme ajankohtaisia maistiaisia niin taloushallinnon kuin henkilöstöasioidenkin kentältä. Uu...
Valtiokonttori on uudistamassa valtion sisäisten kirjanpitotapahtumien eliminointi- ja käsittelymenetelmiä valtion tilinpäätös- ja kuukausiraportoinnissa. Tavoitteena on muodostaa entistä kattavampi ...
Osaamisten hallintaan tarkoitettu työkalu, SAPin Success Factors, otetaan virastoissa käyttöön vaiheittain vuoden 2019 alkupuolella. Osaksi Kiekua pilviratkaisuna tu...
Valtiokonttorin tehtävänä on ohjata valtion taloushallintoa sekä antaa siihen liittyviä määräyksiä ja ohjeita. Tarjoamme myös laskentatoimen ohjauspalvelua, jossa neuvomme ja annamme soveltamisohjeit...

Anna palautetta

Viesti koskee


Yhteystiedot