Palkkaus ja palvelussuhde

Palkkaus ja palvelussuhde

Valtiokonttorissa palkka muodostuu tehtävän vaativuuden mukaisesta osasta ja henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvasta osasta. Henkilökohtainen palkanosa on enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkasta.

Palkkaamme henkilöstöä pääosin virkasuhteeseen. Se on perustaltaan toisenlainen palvelussuhde kuin työsopimussuhde, jota yksityiset työnantajat käyttävät. Käytämme virkasuhdetta, koska hoitamiimme tehtäviin sisältyy julkisen vallan käyttöä, eli päätämme yksityisen eduista, oikeuksista ja velvollisuuksista. Päätämme myös valtion varojen sijoittamisesta.

Virkamiesten palvelussuhdeturva on joiltakin osin parempi kuin työsopimussuhteisten.

Virkamiesten oikeuksiin kuuluu tulla palvelussuhteessaan kohdelluksi tasapuolisesti. Työnantaja ei saa perusteettomasti asettaa virkamiestä toisiin nähden eri asemaan syntyperän, kansalaisuuden, sukupuolen, uskonnon, iän taikka poliittisen tai ammattiyhdistystoiminnan vuoksi. Virkamiehellä on oikeus kuulua yhdistyksiin. Työantajan pitää huolehtia siitä, että virkamies saa kaikki edut ja oikeudet sellaisina kuin ne hänelle kuuluvat.

Virkamiesten velvollisuuksiin kuuluu mm. ilmoittaa sivutoimistaan ja kieltäytyä ottamasta vastaan taloudellista tai muuta etua. Virkamiehellä on myös vaitiolovelvollisuus, josta säädetään tarkemmin julkisuuslaissa.

Lue lisää valtiosta työnantajana valtiovarainministeriön sivuilta tästä linkistä.

Julkaistu 7.12.2012 klo 17.27 , päivitetty 27.8.2015 klo 14.21
Suomeksi   På svenska

Takaisin sivun alkuun

Anna palautetta

Viesti koskee


Yhteystiedot