Organisaatiomme

Valtiokonttori on valtiovarainministeriön hallinnonalaan kuuluva noin 300 henkilön monialainen palveluvirasto. Se tuottaa valtion sisäisiä talouteen ja henkilöstöön liittyviä konsernipalveluja, vastaa valtion lainanotosta sekä velan- ja kassanhallinnasta, hoitaa valtion kirjanpitoa ja tapaturmakorvauksia sekä myöntää kansalaisille sotilasvamma- ja rikosvahinkokorvauksia ja hallinnoi valtion myöntämiä lainoja, korkotukia ja valtiontakauksia.

Lisäksi Valtiokonttori hoitaa valtion virastojen ja laitosten lakisääteiset tapaturma- ja vahinkovakuutukset sekä vakuuttamiseen liittyvät työnantajapalvelut ja tukee henkilöstön työkykyä ylläpitävää toimintaa.

Valtiokonttorin päätoimipiste sijaitsee Helsingissä.

Valtiokonttoria johtaa pääjohtaja. Pääjohtaja, Valtiokonttorin toimialajohtajat ja henkilöstön edustaja muodostavat johtoryhmän.

VK_organisaatiomme_SU

Julkaistu 21.12.2012 klo 12.56 , päivitetty 16.1.2018 klo 11.55
Suomeksi   På svenska   In English

Takaisin sivun alkuun