Toimintaympäristö ja organisaatio

Valtiokonttori kuuluu valtiovarainministeriön (VM) hallinnonalaan ja on VM:n tärkein kumppani valtionohjauksen toteuttamisessa. Arvomme ovat yhteiskunnan hyvä, asiakkuus sekä hyvinvointi ja kehitys. Virastomme on perustettu vuonna 1876. Palveluksessamme on noin 300 henkilöä.

Valtiokonttorin visio, toiminta-ajatus ja arvot >
Toimintaympäristömme >
Viraston tehtävä, organisaatio ja ydinprosessit >
Valtiokonttori työnantajana >
Historia >

Valtiokonttori-piirros

Taiteilijan näkemys Valtiokonttorista monialaisena palveluvirastona. Kuva: Jussi Kaakinen, 2010.

Valtiokonttorin visio, toiminta-ajatus ja arvot

Visio

Valtion yhteiset palveluratkaisut mahdollistavat todennetusti merkittävien vaikuttavuus- ja tuloksellisuushyötyjen toteutumisen sekä asiakkaiden että koko valtionhallinnon hyväksi.

Toiminta-ajatus

Valtiokonttori on valtiovarainministeriön tärkein kumppani ohjauksen toteuttamisessa. Huolehdimme osaltamme siitä, että

  • valtionhallinnolla on käytettävissään johtamisessa tarvittava talous- ja henkilöstöinformaatio, ja että
  • valtionhallinnolla ja valtion yksittäisille organisaatioille on tarjolla hallinnollisten tehtävien hoidossa tarvittavat laadukkaat palvelut ja tietojärjestelmät.

Valtiokonttori huolehtii vastuullaan olevista kansalais- ja yhteisöpalveluista tehokkaasti ja laadukkaasti.

Arvot

Valtiokonttorin arvot ovat yhteiskunnan hyvä, asiakkuus sekä hyvinvointi ja kehitys. Arvot antavat pohjan ja suunnan kaikelle Valtiokonttorin tekemiselle. Ne näkyvät päätöksissä, toiminnassa ja toimintamalleissa, joita Valtiokonttori toteuttaa ottaen huomioon kestävän kehityksen periaatteet.

Yhteiskunnan hyvä

Tunnistamme ja edistämme yhteiskunnan kokonaisedun mukaisia ratkaisuja.
Hyväksymme valtionhallinnon yhteiset arvot.
Toimintamme ei ole ristiriidassa poliittisen ohjauksen kautta tulevien päämäärien kanssa.

Asiakkuus

Palvelutuotannossa pyrimme hyvään laatuun.
Ymmärrämme asiakkaiden tarpeet ja huomioimme saamamme palautteen ja kehittämisehdotukset.
Tarjoamme asiakkaille myönteisen palvelutapahtuman.

Hyvinvointi ja kehitys

Etsimme itse aktiivisesti kehitysehdotuksia ja reagoimme niihin nopeasti.
Sitoudumme kehittämään työyhteisöämme ja itseämme.
Arvostamme toistemme työtä.

Toimintaympäristömme

Valtiokonttori tuottaa sisäisiä palveluja valtionhallinnolle ja tässä roolissa keskeisenä strategisena tavoitteenamme on säästöjen ja tuottavuuden kasvun mahdollistaminen valtion virastoissa ja laitoksissa. Keinoina tähän ovat

  • yhteisten toimintatapojen, kuten talous- ja henkilöstöhallinnon toimintamallien ja työhyvinvoinnin kehittäminen
  • tietojärjestelmien ja palveluiden, kuten Kiekun ja muiden taloushallinnon järjestelmien kehittäminen ja 
  • Valtion henkilöstöpalvelut-yksikön osallistuminen valtionhallinnon sisäisten työmarkkinoiden kehittämiseen.

Valtiokonttorin toimintaan liittyvät yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet

Valtiovarainministeriö on asettanut Valtiokonttorille seuraavat vaikuttavuustavoitteet:

  • Valtion taloushallinto muodostaa läpinäkyvän, hyvän hallinnon periaatteita noudattavan ja tuottavasti toimivan kokonaisuuden, joka tukee virastojen ja laitosten vaikuttavuuden ja tuottavuuden kehittämistä.
  • Taloutta koskeva raportointi (ml. tietovarastot ja seurantakohteet) on tarvitsijoiden käytettävissä, taloushallinnon menetelmät, prosessit ja tietojärjestelmät ovat nykyaikaisia, yhtenäisiä ja helppokäyttöisiä ja valtion taloushallinto on tehokkaasti ja luotettavasti järjestetty.
  • Valtiokonttorissa sijaitseva Valtion henkilöstöpalvelut -yksikkö tukee hyvää henkilöstöjohtamista, edesauttaa työurien pidentämistä ja henkilöstön uudelleen sijoittamista sekä sisäistä liikkuvuutta.
  • Valtion lainanotto, maksuvalmiuden hallinta sekä näihin toimintoihin liittyvä riskienhallinta toteutetaan laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.
Julkaistu 23.11.2012 klo 13.35 , päivitetty 16.1.2018 klo 11.53
Suomeksi   På svenska   In English

Takaisin sivun alkuun

Anna palautetta

Viesti koskee


Yhteystiedot