Lainojen, takausten ja korkotukien lomakkeet

Lomakkeet ovat pdf-muodossa, ja ne voidaan täyttää tietokoneen ruudulla. Lomakkeet on tulostettava, allekirjoitettava ja postitettava Valtiokonttoriin.

Lomakkeet lähetetään osoitteeseen: Valtiokonttori, PL 14, 00054 VALTIOKONTTORI.

PDF Asiakastietolomake (pdf)
PDF Asiakastietolomake tuotekehityslaina-asiakkaille (pdf)
PDF Ilmoitus laskutusosoitteen muutoksesta (pdf)

Aravalainat yhteisöille

Vuokrataloyhteisöt voivat hakea Valtiokonttorilta valtion arava- ja korkotukilainoja koskevia rahoitusjärjestelyjä tai tervehdyttämistoimia taloutensa tasapainottamiseksi. Tarkemmat ohjeet ja lomakkeet ovat osoitteessa www.valtiokonttori.fi/tervehdyttamistoimet.

PDF Liittymishakemus SART-palveluun (pdf)

Aravalainat yksityishenkilöille

PDF Arava-asetuksen 56 §:n mukainen ilmoitus osittain valtion vastuulle jääneen lainan perinnästä (pdf)
PDF Asuntolainan lyhennyksen ja/tai koron lykkäys (pdf)
PDF Asuntolainan vuosimaksun pienentäminen (pdf)
PDF Lainan siirto / velkavastuusta vapauttaminen (pdf)
PDF Vuosimaksulainan siirto / velkavastuusta vapauttaminen (pdf)
PDF Vuosimaksulainan tasokorotuksen lykkääminen (pdf)

Korkotukilainat

PDF ASP-korkotukiasunnon vuokrausilmoitus (pdf)
PDF Omistusasunnon korkotukilainan jatkoajan hakemuslomake (pdf)
PDF 15–17-vuotiaiden ASP-sopimukseen liittyvien varojen alkuperän selvitys (pdf) 

Maaseutuluotot

PDF Uusjakolainan lyhennyksen ja/tai koron lykkäys (pdf)
PDF Metsänparannuslainan lyhennyksen ja/tai koron lykkäys (pdf)
PDF MMM-lainojen siirtohakemus/osoitteenmuutoslomake (pdf)
Julkaistu 18.12.2012 klo 15.07 , päivitetty 18.6.2018 klo 11.23
Suomeksi   På svenska

Takaisin sivun alkuun

Anna palautetta

Viesti koskee


Yhteystiedot