Kunta- ja maakuntatalouden tietopalveluprojekti etenee  (17.5.2017)

Kuntadata-logo

Kunta- ja maakuntatalouden tietopalvelulla on oma tunnus.

Kunta- ja maakuntatalouden tietopalveluprojekti käynnistyi Valtiokonttorissa syksyllä 2016. Sen aikana rakennetaan Kunta- ja maakuntatalouden tietopalvelu, joka on useamman palvelun kokonaisuus. Tietopalveluun kerätään mm. ulkoisen kirjanpidon tiedot, käyttötalouteen (käyttötalous ja investoinnit) liittyvät tiedot palveluluokittain, talousarvio- ja suunnitelmatiedot, taloudellisuus- ja tuottavuusmittarit sekä kustannuslaskentamallit.

Vastuu siirtyy Valtiokonttorille asteittain

Nykyinen tiedonkeruuvastuu siirtyy Tilastokeskukselta Valtiokonttorille asteittain. Vuoden 2019 alusta tietopalvelun on suunniteltu olevan käytössä. Tällöin Tilastokeskus saa tarvitsemansa tiedot tietopalvelun kautta ja manuaalinen tiedonkeruu siirtyy historiaan.

Tietopalvelun käyttöönoton lopputuloksena kuntien, maakuntien ja valtion on mahdollista käyttää samoja yhteisesti määritettyjä ja automaattisesti tuotettuja tietoja omissa päätöksentekoprosesseissaan. Samat tiedot ovat myös julkisesti kaikkien saatavilla.

Palvelukokonaisuus

Palvelukokonaisuus sisältää (1) taloustietojen siirtopalvelun, jonka kautta taloustiedot siirretään kuntien/maakuntien tietojärjestelmistä Valtiokonttorin ylläpitämään tietokantaan. Siirtopalveluun toimitetaan pääsääntöisesti XBRL-muotoista aineistoa.

Siirtopalvelusta taloustiedot siirtyvät (2) hyväksyntäpalveluun. Täällä tiedon lähettäjä pääsee tarkastelemaan lähettämiään tietoja ja toteamaan niiden oikeellisuuden. Tässä vaiheessa lähetetty tietomassa on käynyt lävitse erilaisia validointeja ja sisällöllisiä tarkistuksia. Mikäli tiedoista löytyy virheitä tai muuta tarkistettavaa tai esim. tiedostomuotoon liittyy ongelmia, lähettäjää informoidaan ja häntä pyydetään tarvittaessa korjaamaan tiedot omiin järjestelmiinsä ja lähettämään tiedot uudelleen. Mikäli tiedot ovat kunnossa, lähettäjä hyväksyy ne ja tiedot siirtyvät (3) rekisteripalveluun.

Rekisteripalvelu on tietovarasto, joka sisältää tarkastetut ja hyväksytyt taloustiedot. Rekisteripalvelu tarjoaa avoimen rajapinnan, jonka kautta halukkaat voivat hyödyntää tietokantaan tallennettuja tietoja. (4) Raportointipalvelu mahdollistaa taloustietojen julkaisemisen, raportoinnin ja analysoinnin. Tilinpäätöstiedot lisäerittelyineen ja rikastettuine lisätietoineen (väestö- ja aluetieto yms.) ovat avoimesti rajapinnan kautta hyödynnettävissä yhteisestä raportointiympäristöstä. Varsinainen raportointipalvelu toteutetaan osana laajempaa julkishallinnon raportointipalvelua.

Projektin tilanne nyt

Pohjatyö palveluiden perustamiseksi on nyt tehty. Tällä hetkellä työstetään taloustietojen siirtopalvelua. Tarkoitus on, että pilottikunniksi ilmoittautuneet pääsevät testaamaan tätä ominaisuutta elokuussa 2017.

Lisäksi palvelun toiminnan kannalta tärkeiden tukitietojen määrittelytyö on käynnissä. Palvelukokonaisuuden eri osa-alueiden toiminta varmistetaan ulkopuolisen testauksen avulla. Testaustyö on aloitettu ja se seuraa projektin matkassa koko sen elinkaaren ajan.

Kotisivustolle oma osio tietopalvelulle

Haluamme osaltamme helpottaa kuntien ja tulevaisuudessa myös maakuntien matkaa tietopalvelun käyttäjiksi. Valtiokonttori on avannut kotisivuilleen kansalaisille ja yhteisöille suunnattuun osioon Kunta- ja maakuntatalouden tietopalvelulle oman sivustonsa.

Sivusto tulee pitämään sisällään:

  • Yleistä tietoa itse palvelusta, sen tavoitteista, toimijoista, kohde- ja sidosryhmistä sekä tietenkin projektin etenemisestä.
  • Ohjeistuksen kuntien ja maakuntien taloustietojen keruusta, tietosisällöistä, tietojen toimittamisesta ja tietojen raportointia koskevasta tiedoista.
  • Vuosikellon säännöllisesti toistuvista ajankohdista.
  • Tiedot tulevista tapahtumista liittyen kuntien ja maakuntien taloustietojen raportointiin, taloustietoihin ja niiden sisältöön.
  • Tiedot tulevista kunta- ja maakuntatalouden tietopalveluun ja taloustietojen raportointiin liittyvistä koulutuksista, jotka koskevat maakuntia, kuntia ja kuntayhtymiä, tietojärjestelmätoimittajia/muita palveluntarjoajia sekä kuntien ja maakuntien tilintarkastajia.

Valtiokonttori on ottanut Kunta- ja maakuntatalouden tietopalvelun käyttöön myös oman tunnuksen. Tulet jatkossa näkemään sen kunta- ja maakuntatalouden viestinnän yhteydessä.

Lisätietoja:

Ohjausryhmän puheenjohtaja Olli Ahonen, Valtiokonttori, puh. 0295 50 3310,  olli.ahonen(at)valtiokonttori.fi

Projektipäällikkö Anne Melanen, Valtiokonttori, puh. 0295 50 2412, anne.melanen(at)valtiokonttori.fi

Kohderyhmä: Virastot ja laitokset, Yhteisöt, Kunnat
Ydinprosessi: Talousjohtamisen tukeminen
Julkaistu 17.5.2017 klo 14.12 , päivitetty 18.5.2017 klo 11.55

Takaisin sivun alkuun

Anna palautetta

Viesti koskee


Yhteystiedot